Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Gouden handen!

Laatst bijgewerkt op:

Hebben jullie ook leerlingen in de klas zitten waarvan je de motivatie ziet wegzakken? Leerlingen waarvan je weet dat ze uitstromen naar praktijkonderwijs of basis? Houd ook deze leerlingen gemotiveerd en laat ze aan de slag gaan met hun 'Gouden handen'. De afgelopen jaren is er op onze school, basisschool Wereldwijs, veel geïnvesteerd op ontwikkeling van een nieuwe visie en het daarbij passende onderwijsconcept en aanbod voor kinderen met speciale onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Zo is er binnen het Kindcentrum, waar basisschool Wereldwijs deel van uitmaakt, een interne plusklas georganiseerd voor kinderen van groep 5 t/m 8 en is er gestart met bieden van onderwijs aan migratieleerlingen. De populatie van de school is in beeld gebracht en daaruit hebben wij geconcludeerd dat er naast de begaafde kinderen, wat betreft intelligentie, ook kinderen zijn die veel met hun handen kunnen en heel praktisch begaafd zijn. Voor deze doelgroep willen we beter kunnen afstemmen en van hieruit is het idee ontstaan voor een Klusklas. De talenten van een kind zijn voor ons uitgangspunt en daar willen we ons aanbod op afstemmen. We zien in onze samenleving een te kort aan praktijk- en technischgerichte mensen. Er is en ontstaat in de toekomst nog meer krimp op de markt wat betreft medewerkers die willen werken met hun handen en hierbij een vakspecialisme beoefenen. Deze tendens kan mogelijk doorbroken worden door deze kinderen met dit perspectief vroegtijdig in hun kracht te zetten. Daarom willen we met ingang van schooljaar 2019-2020 starten met een Klusklas. De klusklas krijgt op een vast dagdeel per week begeleiding van een leerkracht en een vrijwilliger. Tijdens dit moment wordt er doelgericht gewerkt aan diverse domeinen, die overeenkomen met de domeinen binnen het VO, zodat kinderen hier alvast kennis mee kunnen maken en in de toekomst bewust kunnen kiezen wat betreft hun profiel. De klusklas is bedoeld voor kinderen in de bovenbouw (groep 6,7 en 8) die meer begaafd zijn op op praktisch gebied, dus goed met hun handen kunnen werken en uitvoerend sterk zijn. Daarnaast is er voor deze kinderen coaching nodig op sociaal-emotioneel gebied. Om doelgericht te kunnen werken aan de verschillende domeinen stellen we een jaarplanning op waarbinnen bepaalde doelen, praktische/persoonlijke en sociaal emotionele, aan bod komen. Om de leerlingen te kunnen voorzien in een goed aanbod, zijn we nu druk bezig met deze jaarplanning en een netwerk op te bouwen. Want zonder de betrokkenheid van de maatschappij komen we niet ver. Hieronder een kort filmpje met de stappen tot nu: [video width="640" height="360" mp4="https://www.lerarenontwikkelfonds.nl/wp-content/uploads/De-Klusklas.mp4"][/video] ;None;None