Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Goethe-Duits integreren in reguliere lessen Duits

Laatst bijgewerkt op:

;Onze leerlingen kiezen mondjesmaat voor versterkt talenonderwijs Duits, de zogeheten Goethe-lessen. De reden: gelukkig geen desinteresse! Door roosterbeperkingen kan slechts één versterkte taal gegarandeerd ingeroosterd worden. De oplossing: de combinatie van reguliere lessen Duits en Goethe lost het roosterprobleem op en bereidt alle leerlingen voor op het Goethe-examen.;Doel: Het voor al onze leerlingen op mavo, havo en vwo met Duits in hun pakket mogelijk maken om in de reguliere lessen Duits een internationaal erkend Goethe-certificaat te behalen op verschillende niveau's. _x000D_ Werkwijze: In kaart brengen wat de vereisten zijn voor het Goethe-examen. Indien deze vereisten niet of in onvoldoende mate vertegenwoordigd zijn in de huidige inhoud van het curriculum van het vak Duits, die gericht zijn op voorbereiding op SE en CSE, onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om beide curricula op elkaar af te stemmen. Dit zal leiden tot het vergelijken van andere lesmethoden en meer zelfstandig, gedifferentieerd en adaptief leren. Daarbij de voorbereiding op SE en CSE niet uit het oog verliezend. Bijkomende onderzoeksvraag: is het mogelijk om de Goethe-examens (eventueel in samenwerking met scholen in de buurt geheel of gedeeltelijk) op school af te nemen? In voorjaar 2018 wordt gestart met het vergelijken van de twee curricula.