Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Gezondheid en Bewegen

Laatst bijgewerkt op:

;Het Streek doet mee aan de Gezonde School (vignet). We willen dat onze leerlingen meer bewegen en bewuster worden van gezonde voeding. Wij leven in een wereld van overdaad. Juist daarom is het van belang jongeren te leren dat gezond eten en bewegen de normaalste zaak van de wereld is.;Het doel van dit initiatief is om onze leerlingen te leren bewust en verantwoord te kiezen als het om gezonde voeding en bewegen gaat. Onze leerlingen moeten op een veilige manier in gesprek kunnen gaan over gezonde voeding en verantwoord bewegen. De eerste stap , bewust verantwoord kiezen in de schoolkantine is al gezet. Nu moeten we uitbreiden. Op deze wijze werken we aan een gezonde school. Dit wil ik bewerkstelligen door samen met een delegatie van mijn collega's een werkgroep te vormen waarbij de vakken als Biologie, Bewegingsonderwijs, Mens en Maatschappij en ons praktijkvak in de onderbouw, nl. Beroepsgericht Vak (BGV) als voorbereiding op het bovenbouw vak Dienstverlening & Producten (D&P), vertegenwoordigd worden. Deze werkgroep ontwikkelt een nieuwe doorlopende onderwijsroute. Daarbij gaan we planmatig en structureel te werk, we maken gebruik van het PDCA-model. Daarbij gaan we projecten schrijven, activiteiten organiseren en lesbrieven maken betreffende educatie over gezonde voeding, duurzaam voedsel, bewustwording over voeding en voedingspatronen en verantwoord bewegen. Tevens gaan de mensen in de werkgroep als ambassadeurs in hun teams te werk zodat het zich als een olievlek zal verspreiden vanaf de werkvloer, vanuit enthousiasme en niet van bovenaf (top down).