Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Gesloten jeugdinstelling; onderwijs en de praktijk

Laatst bijgewerkt op:

Onderwijs aan jongeren binnen jeugdinstellingen is een uitdaging en dat geldt zeker voor de jongeren binnen een gesloten jeugdinstelling. Deze jongeren hebben een problematisch verleden, waar helaas het onderwijs niet de focus is geweest. Deze LOF-aanvraag is bedoeld om het onderwijstraject van deze jongeren te ondersteunen. Jongeren binnen een gesloten jeugdzorginstelling hebben gedragsproblematiek en zijn door zichzelf of door anderen onttrokken aan zorg, waardoor een rechter een gesloten machtiging van meestal 3 tot 6 maanden heeft uitgesproken. Het zijn jongeren die veelvuldig zijn weggelopen, zorg of onderwijs weigeren, groepsongeschikt zijn (behandeling in een leefgroep werkt niet), speciale zorg nodig hebben (psychoses en suïcidale jongeren) of seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen. We leiden onze jongeren praktijkgericht op, wat lastig is gezien de doelgroep en het tijdsbestek. In het onderwijs is het verplicht om jongeren kennis te laten maken met de praktijk (LOB) en om hen stage te laten lopen, maar onze jongeren mogen de instelling niet verlaten. Ik ga, in samenwerking met 'De Korenaer', bij ‘sg Harreveld’ het LOB-onderwijs op poten zetten en deze opbrengsten samen met de jongeren in een e-portfolio zetten. Onze jongeren gaan van instelling naar instelling en van school naar school, waardoor regelmatig toetsen en informatie verloren gaan. Dit e-portfolio kunnen ze hun leven lang bijwerken en beheren. Het stelt de jongeren in staat om zelf verantwoordelijkheid en het heft in eigen handen te nemen.;None;None