Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Gesloten jeugdinstelling; onderwijs en de praktijk

Laatst bijgewerkt op:

;Onderwijs aan jongeren binnen jeugdinstellingen is een uitdaging en dat geldt zeker voor de jongeren binnen een gesloten jeugdinstelling. Deze jongeren hebben een problematisch verleden, waar helaas het onderwijs niet de focus is geweest. Deze LOF-aanvraag is bedoeld om het onderwijstraject van deze jongeren te ondersteunen. Jongeren binnen een gesloten jeugdzorginstelling hebben gedragsproblematiek en zijn door zichzelf of door anderen onttrokken aan zorg, waardoor een rechter een gesloten machtiging van meestal 3 tot 6 maanden heeft uitgesproken. Het zijn jongeren die veelvuldig zijn weggelopen, zorg of onderwijs weigeren, groepsongeschikt zijn (behandeling in een leefgroep werkt niet), speciale zorg nodig hebben (psychoses en suïcidale jongeren) of seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen. We leiden onze jongeren praktijkgericht op, wat lastig is gezien de doelgroep en het tijdsbestek. In het onderwijs is het verplicht om jongeren kennis te laten maken met de praktijk (LOB) en om hen stage te laten lopen, maar onze jongeren mogen de instelling niet verlaten. Ik ga bij ‘sg Harreveld’ het LOB-onderwijs op poten zetten en deze opbrengsten samen met de jongeren in een e-portfolio zetten. Onze jongeren gaan van instelling naar instelling en van school naar school, waardoor regelmatig toetsen en informatie verloren gaan; Twee docententeams van VSO-scholen in Deurne en Harreveld (Gesloten Jeugdzorg en Justitie) - richten hun LOB-curriculum opnieuw in met relevante ervaringen binnen de school en binnen de 5 loopbaancompetenties ; - zetten LOB-opdrachten en opdrachten van alle andere vakken in het e-Portfolio; - valideren en beoordelen de opdrachten van leerlingen in dat e-Portfolio; - regelen in nauwe samenwerking met ROC’s, Boris/SBB of branches de toetsing, examinering of certificering; - zetten het e-Portfolio in als he?t middel voor communicatie met en tussen docenten en begeleiders op school en in (leer)bedrijven; - professionaliseren zich door een train-de-trainer-programma; - delen de werkwijze met scholen binnen Aloysius en de Taakgroep Onderwijs in Gesloten Jeugdzorg. Naast onze school levert elke school e?e?n trekker en daarna scholen we het docententeam. Met de LOB-scan VO (nog niet ingevoerd in onze VSO-scholen) werken we samen de thema’s Orie?ntatie en Begeleiding uit per vak en leerjaar en maken afspraken met de ROC’s over beoordeling, examinering en overdracht. Het schooljaar daarop implementeren wij het e-Portfolio en de LOB-methodiek op onze scholen en dragen het verder over naar andere docententeams binnen Aloysius en scholen die aan de landelijke Taakgroep meedoen.