Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Gepersonaliseerd werken met referentieniveaus

Laatst bijgewerkt op:

;In unit 3 wil ik, samen met de betreffende leerkrachten, graag gepersonaliseerd werken aan de hand van de referentieniveaus. Hiervoor hebben wij kennis en vaardigheden nodig om elke leerling gericht, op basis van hun referentieniveaus te kunnen ondersteunen/coachen en te weten welke leerstof passend is bij dat niveau.;In groep 8 willen we volledig gepersonaliseerd werken op uitstroomniveau, aan de hand van de referentieniveaus. Dit zal stap voor stap ingevoerd worden, per vakgebied. Telkens zal er een cyclus zijn waarin de werkgroep bij elkaar komt om de bestudeerde theorie te bespreken en aan de hand hiervan plannen te maken, deze in de unit te introduceren en uit te proberen, te evalueren en bij te stellen waar nodig. Wanneer dit de gewenste werkwijze oplevert, zal dit ook in groep 7 kunnen worden ingevoerd. Daar willen we ook graag gepersonaliseerd werken met de referentieniveaus. Ook in groep 6 is dit goed mogelijk.  Zomer- tot herfstvakantie; theoretische verdieping en opstellen van werkdocumenten voor leerkrachten en leerlingen voor spelling.  Herfst- tot kerstvakantie; invoeren, evalueren en bijstellen gepersonaliseerd leren spelling.  Kerst- tot voorjaarsvakantie; werken met bijgestelde werkplan spelling, evalueren en aanscherpen.  Voorjaars- tot meivakantie; theoretische verdieping en opstellen van werkdocumenten voor leerkrachten en leerlingen voor rekenen.  Mei- tot zomervakantie; invoeren, evalueren en bijstellen gepersonaliseerd leren rekenen.  Zomer- tot herfstvakantie; werken met bijgestelde werken plan gepersonaliseerd leren rekenen  Herfstvakantie tot ...; verder werken en borging De werkgroep zal eens per twee weken anderhalf uur bij elkaar komen (werkgroepbijeenkomst) en zo nodig tussendoor.