Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

gepersonaliseerd leren in het rekenatelier

Laatst bijgewerkt op:

;Op welke manier kunnen we ervoor zorgen dat de leerlingen in de hele school goed rekenonderwijs krijgen volgens een op domein geordende leerlijn die recht doet aan de verschillende ontwikkelingsfases, verschillende leerstijlen en leerbehoeftes.  Waarbij de rekenateliers zo georganiseerd zijn dat kinderen hun eigen leerpad kunnen volgen.;Doel:  Het vormgeven van gepersonaliseerd rekenen in het rekenatelier.  Een passende leerlijn ontwerpen die recht doet aan onze (gepersonaliseerde) manier van werken, gebaseerd op de leerlijnen van de CED groep doelen en referentieniveaus. Deze leerlijnen dienen niet alleen als leidraad voor de rekencoaches maar ook als volgsysteem in onze portfolio's. Bovendien willen we in de rekenateliers de leerlijnen zichtbaar maken om kinderen te stimuleren eigenaar van hun eigen leerproces te worden.  In onze rekenworkshops willen we uitgaan van de 4 hoofdlijnen in het rekenonderwijs; begripsvorming, ontwikkelen van procedures, vlot leren rekenen en flexibel toepassen.  Werkwijze:  Beginpunt van dit onderzoek zal een peiling binnen het team zijn: Hoe zien we het rekenatelier in de toekomst voor ons, wat willen we, wat missen we, wat willen we behouden en waar willen we van af  Gebaseerd op bestaande leerlijnen kunnen we dan onze eigen leerlijn gaan ontwikkelen, uitgaand van een blokplanning om de koppeling onder- bovenbouw te waarborgen.  Gekoppeld aan deze leerlijnen zullen we ervoor moeten zorgen dat we in de hele school dezelfde rekentaal spreken en eenduidige strategieën moeten kiezen en beschrijven die gekoppeld zijn aan de leerlijnen.  Na ontwikkeling kunnen we de plannen dan gaan uitvoeren en waar nodig bijstellen.