Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Geïntegreerd leesonderwijs 3

Laatst bijgewerkt op:

;Doel van de pilot.  -Taal/leesonderwijs integreren in het curriculum.  -Taal/leesonderwijs doet beroep op 21 eeuwse vaardigheden. En draagt bij aan onderzoekend leren.  Er wordt ingezet op:  - expertise van de leraren  - eigenaarschap leerlingen  - rijke leeromgeving;Doel  Leerkrachten zijn in staat om een creatieve en onderbouwde wijze het gehele leesonderwijs te integreren in de  andere vakken/thema's. Zij zetten hierbij 21 eeuwse vaardigheden, onderzoekend leren en een rijke leeromgeving in.  Het leesonderwijs krijgt meer samenhang en wordt betekenisvoller.  Leerkrachten kunnen andere vormen van leesonderwijs toepassen.  Leerkrachten kunnen inventariseren wat individuele leerlingen nodig hebben in hun leesontwikkeling a.d.h.v. het  MBTW model( motivatie, begrip, techniek, en woordenschat). Zij bieden onderwijs op maat.  Leerkrachten zijn in staat om de leesmotivatie te bevorderen ook bij leerlingen die structureel weinig affectie  hebben met taal. Leerkrachten zetten hierbij lees- en kindgesprekken in.  Leerlingen worden mede eigenaar van hun eigen ontwikkeling.  De opgedane kennis en praktijkervaringen delen binnen SKOE, Saxion, Scholen Enschede/ cursus "Open boek" met  connecties bibliotheek Enschede.  Werkwijze  Leerlingen en leerkrachten vullen leesmonitor (Stichting Lezen) is.  Leerkrachten formuleren persoonlijke ontwikkelpunten en onderwijsbehoeftes.  Maken van een plan van aanpak met een jaarplanning van 2 jaar.  Aanschaf materialen voor de rijke leeromgeving.  Opzetten en plannen van de bijscholing/ expertise ontwikkeling van het team, inzetten CO-teaching leerkrachten.  Implementeren plan van aanpak.  Evaluatie van het plan van aanpak en ontwikkeling van leerkrachten d.m.v. de PDCA-cirkel.  Borgen plan van aanpak.  Ervaringen initiatief delen. (SKOE, bibliotheek Enschede, etc)