Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Frysk flipped

Laatst bijgewerkt op:

;Differentiëren in tempo en niveau: d.m.v. bondige, duidelijke filmpjes met gesproken en geschreven tekst en korte opdrachten de spelling en grammatica van het Fries vastleggen zodat leerlingen te allen tijde en op elke plek de spelling- en grammaticaregels kunnen raadplegen op een YouTube-kanaal.;Het doel van Frysk flipped is dat leerlingen de uitleg over spelling- en grammaticaregels op YouTube kunnen raadplegen.  Ik heb het afgelopen schooljaar een cursus differentiatie onder leiding van Roel Vos (CPS) gevolgd. Tijdens deze trainingen heb ik een eerste filmpje gemaakt. Zie: http://www.youtube.com/watch?v=RFsZHc3bWzA Dit filmpje heb ik gemaakt door een GooglePresentatie in te spreken met het programma Screencast-o-matic.  Het voldoet (nog) niet aan mijn eisen die ik aan de filmpjes wil stellen. Er moet (nog) aan geschaafd worden en ik wil dat elk filmpje eindigt met (een) opdracht(en). Ik wil ook kijken of er mogelijkheden zijn om filmpjes te maken met programma’s met meer mogelijkheden.  Het doel is om in totaal 20 filmpjes te maken.  Samenwerking zoek ik daarbij bij de collega’s Ynke Veenstra en Gerrit Zandbergen.  Ynke Veenstra is docent Nederlands en Fries op het Drachtster Lyceum. Met haar zal ik de uitleg van de spelling en grammatica van de verschillende filmpjes bespreken.  Gerrit Zandbergen (docent geschiedenis) heeft al veel filmpjes gemaakt t.b.v. het vak geschiedenis. Tegelijkertijd is hij digitaal enorm goed onderlegd en bereid om met mij te kijken naar digitale mogelijkheden om de filmpjes te maken.