Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Formeel Denken, vernieuwend en vakoverstijgend

Laatst bijgewerkt op:

;Het ontwikkelen van een nieuwe vak voor de brugklas en tweede klas havo/vwo: Formeel denken, waar leerlingen leren kritisch nadenken, reflecteren en gereedschappen ontwikkelen om probleemoplossend en onderzoekend te leren en middels (peer)feedback en zelfreflectie de meta-cognitieve vaardigheden ontwikkelen.;Het doel van Formeel Denken is om een versterkende rol te bewerkstelligen bij het ontwikkelen van  kennis en (generieke) vaardigheden die van belang zijn om leerlingen voor te bereiden op een snel veranderende maatschappij.  Het denken ontrafeld. Inhoudelijk gezien zit Formeel Denken precies op het snijvlak tussen de vakken Wiskunde, Nederlands en Filosofie. Het begint met het stellen van een vraag (Filosofie). Vervolgens moet de vraag ontrafeld worden (Wiskunde). Wanneer verslag van de bevindingen uiteengezet moet worden, komt de taal (Nederlands) boven. Leerlingen krijgen één uur per week les en er worden 4 thema’s per jaar behandeld:  1. Waarheid, paradoxen en redeneren  2. Logische spelletjes (middels verschillende heuristieken problemen oplossen)  3. Recept voor redeneren (beginselen van logica)  4. Grote denkers  Ontwerpprincipes van elke les  1.Elke les moet verwonderen!  2.Elke les moet aansluiten bij de leerling.  3.Elke les moet een boodschap meegeven (eettafelgesprekstof)  4.Liever minder dan meer (KISS).  5.Tempo is minder belangrijk dan enthousiasme.