Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Formatief toetsen bij het vak Duits

Laatst bijgewerkt op:

;We willen de toetsen bij het vak Duits, die tot nu toe vooral gericht zijn op reproductie en summatief zijn, vervangen of aanvullen met formatieve toetsen. Formatief evalueren geeft zowel de leraar als de leerling een beter beeld van het leerproces, en de leerling wordt meer eigenaar van het leerproces.;Komend schooljaar ga ik, samen met mijn sectiegenoten, formatief evalueren uitproberen in onze lespraktijk. De doelstelling van dit initiatief is: - onderzoeken of formatief evalueren en toetsen hogere motivatie bij leerlingen, meer betrokkenheid bij het vak en betere resultaten oplevert dan de traditionelere manier van toetsen en evalueren die op dit moment plaatsvindt. Dit willen we doen door: - een manier van formatief toetsen en evalueren te ontwerpen, met veel ruimte voor feedback en het verwerken daarvan na te denken over hoe wij onze lessen willen aanpassen op deze manier van toetsen - Deze lessen uit te voeren en evalueren Deze doelstelling willen we behalen door een pilot uit te voeren. We zullen in de eerste twee periodes van schooljaar 2017-2018 lessen en formatieve toetsen ontwerpen. Deze lessen en toetsen zullen we dan in periode 3 van schooljaar 2017-2018 uitvoeren binnen een hele jaarlaag. Onze bevindingen, de ervaring van de leerlingen en de resultaten zullen we dan evalueren om te kijken of formatief evalueren een beter resultaat en een hogere motivatie bij leerlingen teweegbrengt.