Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Flitslessen en Pop-up educatie

Laatst bijgewerkt op:

;De spanningsboog van onze huidige studenten is kort. Het blijft een uitdaging om goede aansluiting te vinden als docent met groepen studenten. Daarnaast hebben we als onderwijs steeds nieuwe antwoorden nodig om te kunnen reageren op veranderingen in de maatschappij en veranderingen of verschuivingen in de praktijk van onze vakgebieden. Dat praktijk en onderwijs in het beroepsonderwijs nauw met elkaar moeten samenwerken zijn de meesten van ons het wel over eens. Dat we moeten streven dat iedere student na zijn opleiding als zelfstandig en onafhankelijk mens kan leven, waarschijnlijk ook. En juist die taak loopt dwars door beroepsgrenzen heen. In basis is ieder vorm van onderwijs afhankelijk van de kwaliteit en mogelijkheden van de docent die voor de klas staat. Daarom is het van belang dat docenten altijd betrokken blijven bij lesinhouden en vormen van onderwijs. En dat ze steeds opnieuw kritisch zichzelf en elkaar bevragen over inhoud en onderwijs- en lesdoelen. Het rooster is een dwingend element in vrijwel iedere school organisatie. Een rooster dient meerdere doelen: voor organisatie, studenten en docenten. Mijn idee is in feite heel simpel en zorgt daarnaast ongetwijfeld voor veel weerstand: we gaan korte flitslessen aanbieden en pop-up onderwijs. Toegankelijk voor alle studenten, los van leerjaar of opleiding. Los van het rooster, los van lesinhouden, op een andere locatie, rollen kunnen anders zijn. ;Pop-up educatie is onderwijs buiten "normale" schoolregels. Locatie, tijdsduur, rooster, rollen, actualiteiten, etc. liggen niet vast. Flitslessen zijn lessen van ca. 15 minuten. Gegeven binnen een bepaald onderwerp of thema voor iedereen toegankelijk. Buiten het rooster om. Flitslessen komen in vijftien minuten tot de kern en geven de toehoorders een nieuw inzicht, iets om later over na te denken, zorgen voor een glimlach, rekken grenzen op van wat je tot nu toe zag. Flitslessen dwingt docenten tot het formuleren van de essentie binnen vijftien minuten.  Vanuit ervaringen van docenten kunnen mensen die minder gewend zijn voor een klas te staan op weg worden geholpen. Want studenten, ondersteunend personeel binnen de school, ouders, bedrijven, kortom de hele wereld, mogen allemaal flitslessen verzorgen. Pop up onderwijs geeft een verdieping aan flitslessen. Want bij flitslessen ben je onderdeel van een soort belevenis op één moment. En neem je iets mee in je tas naar huis. Bij pop up onderwijs kunnen we actief met het onderwerp aan de slag in verschillende werkvormen. Ook hier is het onderwijs los gekoppeld van allerlei vaste schema's die we hebben binnen een school. Graag zoek ik vanuit intuïtie en observatie met vrijheid om dingen uit te mogen proberen. Ik vind het leuk om dingen uit te proberen omdat ik daar zelf van leer en op die manier mijn doel steeds beter kan formuleren.