Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Flexibel leren

Laatst bijgewerkt op:

Mijn leergierigheid leidt altijd tot nieuwe ideeën vorming met als doel om uitdagender en flexibel onderwijs te bieden voor studenten. Ik ben een ontsteker die graag speelt en durft te experimenteren en gun al mijn collega's ook dit proces. Ik ben Zwaan Zwart en sinds 15 jaar werkzaam als docent binnen MBO zorg en welzijn Noorderpoort in Groningen zowel BOL als BBL opleidingen van verschillende niveaus. Momenteel werk ik in de BBL opleidingen Maatschappelijke Zorg en Sociaal Werk. De afgelopen jaren heb ik veel deelgenomen aan pilots en innovatie, waaronder het ontwikkelen en uitvoeren van excellentie onderwijs. Ook heb ik deelgenomen aan een experiment als docent en vervolgens als begeleider van grenzeloos leren in een meerdaagse met VO, MBO & HBO studenten, VO, MBO & HBO docenten, ondernemingen en organisaties. Ik heb me geschoold in het ontwikkelen van een creatief proces om tot co-creatie te komen. Flexibel leren MBO studenten Maatschappelijke Zorg en Socaal Werk gaan opdrachten/ examens  uitvoeren in de praktijk en buiten het lesrooster. Er ligt een vraag uit het werkveld om vrijwilligers in het zorg en welzijnswerk te ondersteunen. Voorbeelden zijn leren omgaan met feedback als vrijwilliger en bewustzijn ontwikkelen van de betekenis van ‘eigen regie van de cliënt’ voor de rol van vrijwilliger. In periode 3 van dit schooljaar bereiden 2ejaars BBL studenten Maatschappelijke Zorg en Sociaal Werk samen  workshops voor en voeren deze gezamenlijk uit op locatie van diverse zorg en welzijnsinstellingen. Tegelijkertijd is het ondersteunen van vrijwilligers ook een examenonderdeel van de MZ opleiding welke studenten nu niet in de eigen praktijksituatie maar in het werkveld uitvoeren. Ofwel flexibel leren. Op de grens van onderwijs en praktijk ontdekken de deelnemers nieuwe mogelijkheden om een waardevolle bijdrage te leveren aan hun omgeving. Het biedt nieuwe perspectieven voor leren en werken. Aan bod komt o.a. : Talentontwikkeling, eigenaarschap en loopbaanoriëntatie. In de toekomst liggen er mogelijkheden om deze workshops met VO, MBO en HBO studenten gezamenlijk te organiseren.  Leren op een gelijkwaardige manier samenwerken en het onderlinge verschil te waarderen en te benutten.;None;None