Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Feedback ontcijferen

Laatst bijgewerkt op:

;Resultaten (cijfers) zijn te vaak een doel op zich, waardoor de aandacht voor de echte leerdoelen verslapt. Door feedback effectiever in te zetten, leren we om leerlingen meer intrinsiek te motiveren om stappen te zetten in hun leren. Meer nadruk op formatieve feedback maakt het geven van cijfers minder belangrijk.;Wij willen leerlingen meer motiveren voor het eigen leerproces, door het geven van gerichte, effectieve feedback. Wij willen dat de leerlingen bezig zijn met hoe ze leren; met wat ze willen leren; hoe ze stappen vooruit kunnen zetten; wat ze al wel, en nog niet kunnen. Bij alle vakken kan dit worden bereikt door het geven van feedback, waarbij er geen cijfers worden gegeven omdat die afleiden van de (inhoudelijke) feedback. De leerlingen uit de eerste klas moeten aan het eind van het jaar – beter dan nu -  in staat zijn zelf te oordelen over hun leerproces.  Hiervoor willen we een belangrijke slag maken in de manier waarop wij feedback geven die voor de leerlingen meteen inzichtelijk maakt, waar in het leerproces zij zich bevinden. Daarvoor willen we een helder format ontwikkelen waarin deze feedback zo eenduidig en herkenbaar mogelijk voor leerlingen wordt gepresenteerd, bij alle vakken. We willen grondig kunnen kijken naar de feedback die gegeven wordt, om een analyse te kunnen maken van welke vormen van feedback het best aankomen bij de leerlingen. Mentoren vatten de feedback van de vakken samen bij de rapportmomenten, zodat ook ouders een duidelijk beeld hebben van de vorderingen van hun kinderen.