Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Feedback en assessments als aanvulling op toetsing

Laatst bijgewerkt op:

;Met mijn vorige LOF-subsidie hebben we op school een interdisciplinaire leerlijn gerealiseerd uitgaande van vaardigheden in plaats van vakinhouden. Traditionele toetsing is niet langer adequaat om ontwikkeling van leerling te stimuleren. Daartoe willen we experimenteren met feedbackvormen en assessmentgesprekken waardoor leerlingen gecoacht worden op zelfregie over hun ontwikkeling en bekwaamheid.;De borging van de ontwikkeling van onze leerlingen steunt nog veelal op traditionele toetsing. Dit is geschikt om conceptuele kennis af te toetsen, maar niet om ontwikkeling in vaardigheden te stimuleren. Mijn vorige LOF-subsidie heeft geresulteerd in  een interdisciplinaire leerlijn rondom 5 kernpunten: zelfregulatie, samenwerken, leren onderzoeken, leren ontwerpen, leren modelleren. Het doel van dit initiatief is om te komen tot feedbackvormen die leerlingen inzicht geven in hun ontwikkeling op deze punten. Het idee is dat leerlingen hun ontwikkeling bijhouden in 'learningjournals' (portfolio's). Daarnaast willen we overgangsassessments inrichten op basis waarvan we leerlingen al dan niet een positief advies kunnen geven voor bevordering naar het volgende leerjaar.  Uiteindelijk moeten de learningjournals vanaf leerjaar1 tot aan het eindexamen gebruikt gaan worden. Met dit initiatief willen we beginnen in leerjaar 3 en 4 havo/vwo. Gedurende het jaar werken leerlingen aan projecten uit onze leerlijn, ontwikkeld met mijn vorige LOF-subsidie. Nu gaan we experimenteren met verschillende feedbackinstrumenten die leerlingen inzicht geven in hun ontwikkeling. De laatste lesweken van een schooljaar moeten een assessmentperiode worden met;  -een intakegesprek, waaruit blijkt waarop leerlingen nog moeten verbeteren,  -een periode om zich verder te bekwamen,  -een eindassessment als afsluiting op basis waarvan advies voor bevordering/profielkeuze wordt gegeven.