Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Feedback als alternatief voor toetsing

Laatst bijgewerkt op:

Ik sta aan het begin van mijn tweede LOF-project. Samen met mijn collega’s op De Nieuwste School hebben we voor Science een interdisciplinaire leerlijn opgezet. Vaardigheden staan hierin centraal, vakinhouden hebben een dienend karakter. Het eerste project heeft ons veel gebracht. Bovenal veel nieuwe uitdagingen die erom roepen opgepakt te worden. Ik ben blij dat LOF mij de kans geeft de ontwikkelingen bij ons op school in een nieuwe stroomversnelling te brengen. Centraal in onze leerlijn staan vaardigheden als onderzoeken, ontwerpen en modelleren. Vakinhoudelijke kennis is noodzakelijk om deze vaardigheden om niveau te kunnen toepassen, maar vakinhouden zijn een middel, geen doel op zich. De consequentie is dat traditionele toetsing niet langer toereikend is. De progressie van leerlingen moet op een andere manier gestimuleerd worden. Leerlingen die zelf de regie voeren over hun leerproces is daarbij essentieel. Als docenten willen wij hierbij systematisch feedback kunnen geven. Assessmentgesprekken en learning journals moeten ons en onze leerlingen zicht geven op hun ontwikkeling. Zover is het nog niet. Eerst moeten we het met elkaar eens zijn wat de verwachtte norm is. Aan welke eisen moet een onderzoeksvraag in de brugklas voldoen? Wanneer kan een leerling een causaal verband onderzoeken met behulp van een model? Aan welke eisen moet een ontwerprapportage voldoen? En bovenal, welke mate van zelfregie en samenwerking kunnen wij verwachten van onze leerlingen. LOF geeft mij, maar ook mijn collega’s, de ruimte om deze vragen te verkennen. We starten met het stellen van de norm voor eind leerjaar 3hv; welke science-vaardigheden moeten leerlingen op welk niveau beheersen als ze ‘uitstromen’ naar een maatschappijprofiel? Vandaaruit redeneren we terug. Waaraan moet de feedback op het werk van leerlingen voldoen in aanloop naar dit niveau? En hoe begeleiden we leerlingen naar een niveau die aansluit op vervolgonderwijs? Kortom, duidelijkheid voor onszelf en onze leerlingen creëren over de norm die gesteld wordt.;None;None