Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Expeditie Nederlands: een opensourcemethode h4/5

Laatst bijgewerkt op:

;Arnoud Kuijpers en Rutger Cornelissen ontwikkelden in opdracht van de Programmaraad Quadraam hun eigen lessen in 3h/v. Dit project, Expeditie Nederlands, loopt ten einde, maar wij lopen over van nieuwe inspiratie. Graag willen wij, onder onze oude naam, een nieuw project opstarten en een complete opensourcemethode ontwikkelen voor 4&5 havo.;Vanaf 2018-2019 willen we een opensourcemethode ontwikkelen voor 4 en 5 havo.  De kerndoelen van het SLO vormen het inhoudelijk kader. Daarbinnen hebben we onze eigen, richtinggevende projectdoelen:  1.Hoge beheersing van leerdoelen. We gaan terug naar de kern. We willen dat het onderwijs echt bijdraagt aan de toekomst van onze leerlingen. We behandelen minder stof, maar vragen een hoge mate van beheersing.  2.Aansluiten bij de maatschappij. We gaan uit van actuele thema’s, trekken de wereld in en nodigen gastsprekers uit. We werken veel met projecten, waarin leerlingen in realistische contexten samenwerken.  3.Formatief evalueren. We formuleren leerdoelen. Elke lesactiviteit is erop gericht te bepalen waar de leerling staat ten opzichte van het gestelde leerdoel. We toetsen bij Expeditie Nederlands herhaaldelijk. Elke toets is een moment om te bepalen waar een leerling staat en hoe hij/zij verder kan werken. We toetsen telkens of de beheersing ‘in ontwikkeling’ is (+), ‘in orde’ (++) of ‘uitstekend’ (+++). Daardoor kunnen we tussentijds maatwerk bieden.   In 2018-2019 willen we dit maatwerkprincipe ook doorvoeren in de lessentabel: leerlingen krijgen dan wekelijks drie i.p.v. vier reguliere lessen. Naar behoefte bieden we enkele (kleinschalige) vierde of zelfs vijfde lessen.