Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Evalueren om te leren: de cijferloze school

Laatst bijgewerkt op:

;Met dit initiatief willen we leerlingen (zoveel mogelijk) cijfer loos inzicht geven in wat ze kennen en kunnen en hoe ze vanuit deze inzichten hun nieuwe leerdoelen kunnen bereiken. Dit wordt bereikt middels een doorgaande formatieve evaluatie cycli binnen het taaldomein van het primaire onderwijs naar het voortgezet onderwijs.;Doel: leerlingen van het primair en voortgezet onderwijs (zoveel mogelijk) cijfer loos inzicht geven in wat ze kennen en kunnen en hoe ze vanuit deze inzichten hun nieuwe leerdoelen kunnen bereiken. Resultaat: Een doorgaande formatieve evaluatie cycli binnen het taaldomein van het primaire onderwijs naar het voortgezette onderwijs waarin leerlingen meer eigenaarschap, motivatie en plezier ervaren bij het leren. Werkwijze: Stap 1: Schooljaar 2019/2020: onderzoek naar wetenschappelijke literatuur naar formatief evalueren. Verslag van onderzoeksbevindingen. Werkbezoeken afleggen. Samenwerkingsverbanden verkennen met VO-scholen Greijdanus College Zwolle en Carolus Clusius College te Zwolle, PO-raad en SLO, lerarenopleider (CHE, Windesheim, Driestar, etc.) Stap 2: Schooljaar 2019/2020: het opzetten expertiseteam binnen onze school. Pilot Formatief evalueren uitrollen binnen het taaldomein op onze school. Scholing en expertise binnenhalen m.b.t. didactisch coachen en formatief evalueren (SLO) Lesbezoeken bij collega’s afleggen. Begeleide beeld Intervisie. Stap 3: Schooljaar 2020/2021: Verankering van formatief evalueren in het curriculum. Doorgaande evaluatie lijn naar het VO opzetten. Multidisciplinair expertise team opzetten. Verbindingen leggen met SLO/ VO-raad. Stap 4: Evaluatiefase, hoe is het ons vergaan en hoe gaan we verder?