Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Elk kind heeft het recht om op school te leren.

Laatst bijgewerkt op:

;Met leerkrachten vaardigheden ontwikkelen om (hoog)begaafde kinderen tijdig te signaleren en hun onderwijsbehoefte in kaart te brengen, zodat de kinderen het juiste (leerstof)aanbod aangeboden krijgen en op de juiste manier begeleid worden op school om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Herkenning/erkenning, onderwijs-leerstofafstemming op behoeften, begeleiding/coaching (hoog)begaafde kinderen door hun leerkrachten.;Doel: met dit initiatief wil ik bereiken dat leerkrachten in staat zijn (hoog)begaafde leerlingen op school optimaal te begeleiden zodat ook die kinderen op school echt kunnen leren en ontwikkelen (op oa. cognitief,- sociaal-emotioneel- en persoonlijkheids-gebied). Werkwijze: -Structureel overleg werkgroep hoogbegaafdheid ("stuurgroep") -Inlezen in (recente)literatuur en lezingen/slo/lbsb/talenten-dagen bezoeken. -Team/bouwvergaderingen: kennis opfrissen en (nieuwe) kennis delen. -Overleg/werkmomenten m.b.t. onderwijsbehoeften; waarom is ander aanbod nodig (erkenning). -Parallel"coachings"gesprekken; over signalering/herkenning, het aanbod en hoe organiseer je dat in de klas (compacten/verrijken/klassenmanagement). -Waar nodig coaching in de klas en klassenbezoeken afleggen. -Doorgaande lijn compacting-en verrijkingsonderwijs opzetten. Welke leerstof kun je weglaten (ook binnen snappet) en wat kun je als ander werk aanbieden. -Materiaal inventarisatie, zo nodig uitbreiden/aanschaffen. -Educatieve behoefte van kinderen in kaart brengen/uitwerken; waar ligt onderwijsbehoefte, wat hebben leerlingen nodig, wat vraagt dit van de leerkracht/plusklasbegeleider en de leerstof. -Scholenbezoeken/intervisiemomenten bij collega-specialisten/ervaringsdeskundigen. -Opzetten nieuwe projecten/lesideeën (uitwisselen met collega’s) voor in de klas en plusgroepen. Creatief denken/21st century skills erin verwerken. -Naar behoefte scholing door derden vanuit bijvoorbeeld Slim Educatief of Talentenlab. -Schoolbreed afspraken maken, borgen en periodiek evalueren. -Bovenschools netwerken en inventariseren hoe we bovenschools gebruik kunnen maken van elkaars expertise. Uitwisselen kennis/ideeën, intervisie. Waar is samenwerking wenselijk/mogelijk? Eventueel coaching bovenschools.