Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Eerste notities over project 1 Kandinskycollege VWO 4

Laatst bijgewerkt op:

Vandaag  was ik erg tevreden met de verkregen tijd door deze lofsubsidie. Het moet maar eens gezegd. Van enige prille ideeën en ervaringen gedurende deze dag doe ik nu kort en soms associatief verslag. Ik neem me voor dit zo vaak als mogelijk te doen. Langzaam krijgt het eerste project op Kandinskycollege meer vorm. De nadruk in dit project ligt op het stimuleren en ontwikkelen van leesvaardigheid. Belangrijk is daarbij dat leerling gedurende het project steeds gemotiveerd blijven om te lezen. Dat zal voortdurend gemonitord worden. Het lijkt mij geweldig als we het voor elkaar krijgen dat leerlingen in  6 tot 8 weken in groot enthousiasme een grote hoeveelheid teksten en/of enkele teksten met een grote inhoudelijk kwaliteit die veel tijdsinvestering vraagt gaan  lezen. Vooralsnog willen we dit bewerkstelligen door leerlingen een leesdagboek te laten bijhouden. Dat dagboek en de reflectie op dat dagboek wordt uiteindelijk beoordeeld. In het dagboek zullen leerlingen verslag doen van hun lezing van zowel literaire als zakelijke teksten. Docenten mogen niet eerder dan in de laatste les van dit experiment het woord literatuur gebruiken. We zullen het experiment beginnen met het lezen van Mariken van Nimwegen. Vervolgens gaan we verder met een Thinking Skill-opdracht waarin leerlingen nadenken over de vragen waarop de vertelstof van de Mariken een antwoord geeft. De geformuleerde vragen die gebruikt worden in de Thinking Skill hebben een relatie met het profiel dat leerlingen gekozen. Daarna geven leerlingen aan welke van deze vragen ze het interessants vinden om verder te onderzoeken. Dan lezen ze de leerlingen zich in op de vraag die hun absolute voorkeur heeft. Bij onverhoopte desinteresse mag de vraag (uiteindelijk) aangepast worden. Aan het eind van het traject wordt er in de toetsweek gereflecteerd op de gelezen verzameling teksten en het algehele leesproces. Die presentatie van reflectie en tekstenverzameling levert een cijfer op.  Hierna volgt nog een les waarin leerlingen gezamenlijk een tijdlijn van de middeleeuwse literatuur/cultuur maken. Dan is het eerste project afgelopen. Concreter kan ik het voor nu niet maken. Maar het begin is er. Zelf ben ik niet ontevreden. Al kan ik me voorstellen dat het voor derden nog lastig te volgen is. Voor nu vind ik dat nog niet erg. En vragen zijn immer welkom. Onderstaande materialen ga ik de komende tijd in elk geval verder ontwikkelen: -introductielesbrief voor leesdagboek: -ankerschaal met niveaus van teksten: waardoor leerlingen door hen gebruikte teksten in kunnen delen. -een (mogelijk) stappenplan voor het maken van een reflectie op teksten, -korte opdrachtjes met een (onnadrukkelijke) terugkoppeling naar Mariken/de middeleeuwen voor in de les, -klassenopdrachten voor het lexicon van absoluut benodigde termen (bv. hoofdgedachte, alinea, rederijkers, hoofs/voorhoofs} -motivatiemeter (vinden we het lezen nog leuk, belangrijk en zinvol, wat moet er veranderen?) -verzameling literaire (middeleeuwse) teksten die ad hoc tijdens de les gebruikt worden. - een les waarin de klas de tijdlijn voor de middeleeuwen (die kan voor iedere klas dus anders zijn, maar moet kloppen en relevant). ;None;None