Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Een nieuwe manier van werken voor een nieuwe tijd!

Laatst bijgewerkt op:

;In 2015 zijn wij gestart met vernieuwend onderwijs in de onderbouw (50 leerlingen – 2 docenten). Nu willen we met 65 docenten onze onderwijsvorm uitbreiden naar 400 leerlingen in 18/19, aanscherpen en verankeren in de organisatie. De kernwoorden van deze innovatie zijn: ICT toepassingen, differentiatie én vakoverstijgend projectonderwijs.;Om de motivatie en zelfregulatie van leerlingen aan te boren en hen voor te bereiden op de toekomst is een andere werkwijze nodig. Daarom gingen twee onderbouwdocenten in schooljaar 15/16 aan de slag met een nieuwe manier van werken, waarin zelfregulatie, motivatie en prestatie centraal staan. Nu is het tijd om het aantal leerlingen uit te breiden naar ruim 500 in 18/19, waar de grootste focus komt te liggen op de overstap van onderbouw naar bovenbouw. In de bovenbouw hebben leerlingen 13 praktijkuren, de zelfregulatie is hierbij van groot belang. Helaas zien wij dat de motivatie vaak daalt en dat zij de zelfstandigheid niet aankunnen. Het is daarom van ons van groot belang dat we hieraan werken. De kloof tussen praktijk- en AVO-vak(ken) moet worden gedicht. Het doel van het project is om met 65 docenten gepersonaliseerd onderwijs vorm te geven, waarbij sprake is van differentiatie en vakoverstijgend leren (met ICT als belangrijk middel). Een nieuwe manier van werken ontwikkelen met zoveel docenten kost tijd. We hebben dit de laatste jaren enigszins onderschat. We willen volgend jaar graag docenten tijd geven om de manier van werken eigen te maken en om tijd te krijgen om zaken te ontwikkelen.