Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Een eigen leerroute in duurzaam leren

Laatst bijgewerkt op:

;Het inrichten van een leeromgeving (onderbouw) waarin leerlingen hun eigen weg kiezen, en meer of minder zelfgestuurd, in verschillend tempo en niveau, duurzaam leren in een contextrijke omgeving. Uitgaande van kerndoelen worden vakoverstijgende themamodules ontwikkeld, waarbinnen de leerlingen vanuit eigen onderzoeksvragen, kennis en vaardigheden ontwikkelen aan de hand van praktijkvoorbeelden.;Doel: toekomstbestendig onderwijs ontwikkelen waarbij leerlingen door eigen onderzoek de meest actuele en vakoverstijgende kennis vergaren uit de directe leefomgeving, en daarmee 21e -eeuwse vaardigheden ontwikkelen. Meer maatwerk en motivatie voor leerlingen: van ‘moeten’ naar ‘willen’. Werkwijze: Een nieuw curriculum ontwikkelen dat losstaat van de bestaande methode en waarbij vakoverstijgende thema’s telkens het startpunt zijn. Door samenwerking van leraren met verschillende disciplines –te beginnen vanuit de leerdomeinen- worden vakoverstijgende themamodules ontwikkeld, waarin de curriculumonderdelen van verschillende vakken aan elkaar worden verbonden in eigentijdse praktijkvoorbeelden. Elke module bevat de volgende onderdelen op verschillende niveaus: kennis uit boeken/digitaal netwerk/actualiteit/praktijk/experts; 21e -eeuwse vaardigheden; toetsing, evaluatie en borging. Daarbij worden per module leerdoelen en succescriteria opgesteld. Leerlingen werken in de digitale leeromgeving, of bij de docent, individueel of in groepen. Ook werken leerlingen praktisch in laboratorium of atelier, zoeken en verwerken informatie in documentatiecentrum/bibliotheek, oefenen met taalvaardigheden, volgen masterclasses naar keuze, nemen deel aan excursies, of halen kennis bij educatieve partners buiten school. Het behalen van de leerdoelen wordt formatief getoetst. Het curriculum en bijbehorende materiaal wordt ontwikkeld door meerdere docenten. Deze docenten gaan samen het ontwikkelde onderwijs uitvoeren in een weekrooster waarin leerlingen kunnen kiezen uit een meer of minder zelfgestuurde leeromgeving.