Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Een eigen leerroute in duurzaam leren

Laatst bijgewerkt op:

Mijn naam is Ingrid Eggen, ik ben docent biologie (en ANW) en vanuit de LD-functie onderwijsontwikkelaar aan het Bonnefantencollege te Maastricht, sector vhbo, een school voor havo die gericht voorbereidt op het hbo. Ik werk sinds 1980 in het VO, als docent en als schoolleider (-2012). Samen met collega-docenten ontwikkel ik een nieuw curriculum met vakoverstijgende themamodules, dat losstaat van de bestaande methode en waarbij vakoverstijgende thema’s telkens het startpunt zijn. Samen met educatieve partners verwerven leerlingen de meest actuele kennis vanuit eigen onderzoeksvragen. De themamodules bieden structuur en waarborgen het behalen van de eindtermen, zowel wat betreft de benodigde kennis als vaardigheden. Ik ga dit doen omdat de huidige generatie leerlingen vraagt om een vorm van onderwijs die hen voorbereidt op een de huidige en toekomstige samenleving die voortdurende verandert. Leerlingen moeten een eigen passende route kunnen kiezen in duurzaam leren, in een real life omgeving. Dus meer maatwerk en motivatie voor leerlingen: van ‘moeten’ naar ‘willen’. Collega-docenten van verschillende vakken verkennen eerst per leerdomein M&M en N&T, de overlap van de verschillende vakken en zoeken zo naar uitdagende onderwerpen uit de leefomgeving van leerlingen. Daarna gaan zij de themamodules verder vormgeven en laten leerlingen op zoek gaan naar kennis binnen en buiten school. Een digitale leeromgeving is daarin een belangrijke component. Ik vraag hierbij ervaringsdeskundigen om hun expertise (tips en tops) op het gebied van modulair onderwijs in combinatie met ict. Een format waarin je modules kunt labelen, en beoodelingsmodellen/evaluatiesystematiek, waarin je zowel kennis als vaardigheden kunt registreren.;None;None