Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Een betere wereld begint bij jezelf!

Laatst bijgewerkt op:

;Identiteitsontwikkeling wordt steeds belangrijker in de maatschappij. Basisscholen moeten hier het belang van inzien en identiteitsontwikkeling een stevige plaats geven in het curriculum. Samen met de Christelijke Hogeschool Ede en drie scholen (waaronder VO), ben ik voornemens een aanpak te ontwikkelen waarin de identiteitsontwikkeling door de hele basisschool aandacht krijgt.;Met mijn initiatief beoog ik dat kinderen zicht krijgen op hun identiteit (kernwaarden, bestaansdoel, etc). Van aanwezigheid bij de tienminutengesprekken (groep 1) tot zelf het tienminutengesprek met ouders voeren door middel van een portfolio (groep 8). Het presenteren van je eigen mission statement wordt een onderdeel van de aanpak. Dit moet voorgezet worden op het VO. Om de ontwikkeling van een doorgaande lijn rondom identiteitsontwikkeling tot een succes te maken is samenwerking met de CHE, in het bijzonder het lectoraat Talenten en Opbrengsten, belangrijk. Mijn initiatief dient als blauwdruk voor basisscholen en het voorgezet onderwijs en kent naast een onderzoeksfase en een ontwikkelperiode ook een uitrol naar andere scholen.  Een doorgaande lijn rondom identiteitsontwikkeling moet winst opleveren voor het Corlaer College en andere VO-scholen. Hierop kan voortgebouwd worden wat winst op zal leveren voor de algemene studievaardigheden.  Mijn werkwijze is om een expertgroep op te starten, met collega’s van de Appelgaard, de CHE, VO-scholen en tenminste twee andere basisscholen (Hoeksteen, Rehobothschool). Met deze expertgroep ga ik literatuuronderzoek doen rondom identiteitsontwikkeling. Daarnaast proberen we de theorie te koppelen aan de praktijk door een doorgaande lijn te ontwikkelen rondom identiteitsontwikkeling. Ik wil dit toetsen op meerdere basisscholen, reflecteren en het plan bijstellen.