Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Een betere wereld begint bij jezelf!

Laatst bijgewerkt op:

Identiteitsontwikkeling wordt in de maatschappij steeds belangrijker. Ik ben van plan om samen met de CHE en drie scholen (waaronder VO) een aanpak te ontwikkelen waarin de identiteitsontwikkeling door de hele basisschool aandacht krijgt. Allereerst ben ik met ons team gestart met de vraag ‘wat doen we nu en wat willen we over vijf jaar’. De komende periode wil ik contacten leggen met CHE en andere scholen en literatuurstudie doen. Op onze school ‘De Appelgaard’ zijn we gestart met thematisch werken waarin kennis, vaardigheden en identiteit centraal staan. Dit willen we nu verder gaan uitwerken omdat het fundamenteel is hoe de kinderen in de maatschappij staan. Identiteit krijgt vorm door de leerlijnen die wij ontwikkelen. De basis moet zijn een algemene leerlijn die ook bruikbaar is door andere scholen. Wij willen deze leerlijn aanpassen aan de kernwaarden en cultuur van ‘De Appelgaard’. Deze kernwaarden zijn:

  • Ontwikkeling
  • Nieuwsgierig
  • Geloof
  • Kwaliteit
  • Erkenning
  • Samenwerking
  • Vertrouwen

Het geloof is de basis om vanuit te werken en tot antwoorden te komen. Ik wil dit doen door kleine stappen te zetten om het zo beheersbaar te houden. Ik wil blijvende inspiratie opdoen door in de klassen te kijken naar : wat zien we en wat willen we zien. Het einddoel is dat over twee jaar de kinderen van groep 1 zelf aanwezig zijn bij de tienminutengesprekken tot het door middel van een portfolio zelf voeren van een tienminutengesprek met ouders door de kinderen van groep 8. In het verlengde hiervan moet de doorgaande lijn rondom identiteitsontwikkeling winst opleveren voor het VO.;None;None