Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Een andere benadering voor hoogbegaafden

Laatst bijgewerkt op:

;Mijn doel is dat leerkrachten meer begrip krijgen voor hoogbegaafde kinderen. Door deze kinderen beter te begrijpen wordt het mogelijk hen onderwijs aan te bieden dat beter aansluit bij de behoeften van deze kinderen. Hierdoor halen zowel leerkrachten als deze kinderen meer voldoening uit school.;Mijn doel is dat leerkrachten meer begrip krijgen voor hoogbegaafde (HB) kinderen. Door deze kinderen beter te begrijpen wordt het mogelijk hen onderwijs aan te bieden dat beter aansluit bij de behoeften van deze kinderen. Hierdoor halen zowel leerkrachten als deze kinderen meer voldoening uit school. Werkwijze: -Startbijeenkomst met team -Met collega’s overleggen wat wel/ niet werkt (ervaringen, klassensituatie) bij benadering HB-kinderen; -Mijzelf verder oriënteren op wat wel/niet werkt (theorie, praktijkvoorbeelden elders); -Met collega’s overleggen hoe ze het liefst zouden willen reageren. Ik zou daarbij kennis kunnen en willen delen over kenmerken en gedrag van hoogbegaafde kinderen, hen leren te begrijpen en vaststellen hoe je het best zou kunnen reageren in vergelijking met hoe nu gereageerd wordt. Ik begeleid de leerkrachten om dit verschil te overbruggen. -Het vinden of ontwikkelen van een methode die leerkrachten helpt om HB te herkennen en mijn collega’s ondersteunen bij de toepassing hiervan. -Zelf nog meer de vertaalslag maken naar keuze, aanpassingen en eventueel nieuw te ontwikkelen lesstof/ materialen en dit overdragen aan collega’s. -Toepassing, evaluatie en bijstelling van methode voor herkenning HB en aangeboden lesstof -Delen van ervaringen met andere scholen van Stichting Keender.