Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Droomschool

Laatst bijgewerkt op:

We zijn als team een traject gestart waarin we ‘dromen’ over goed onderwijs. We willen als school niet stil blijven staan, maar actief nadenken over hoe we goed onderwijs blijven geven en actief kunnen bijdragen aan vaardigheden die in de toekomst van leerlingen worden verwacht. Dit jaar staat in het teken van onderzoek doen naar verschillende vormen van onderwijs. Dit onderzoek hopen we eind dit schooljaar af te ronden. Volgend jaar staat dan in het teken van het ontwikkelen en eventueel doorvoeren van veranderingen. Om de dromen te onderzoeken hebben we actieplannen opgesteld. Leerkrachten hebben veel gelezen over verschillende thema’s en soms ook kleine experimenten gedaan in de groep. Op de studiedagen wordt steeds met elkaar aan de verschillende plannen gewerkt en worden de opbrengsten gedeeld. Er zijn al mooie dingen gebeurd. In verschillende klassen is er geëxperimenteerd met verschillende instructievormen. Er wordt nagedacht over het opstellen van individuele ontwikkelingsplannen bij rekenen en taal. Er zijn doelenkaarten gemaakt om leerlingen aan persoonlijke leerdoelen te laten werken. Een aantal leerkrachten werkt hier nu een tijdje mee, vervolgens evalueren we de opbrengsten en plannen we vervolgstappen. Een ander groepje leerkrachten is bezig geweest met het brainstormen over het vormgeven van middagen rondom bijvoorbeeld aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, kunst en cultuur. Binnen het traject ‘droomschool’ staat centraal dat we binnen alle plannen ook nadenken hoe we bij een eventuele verandering in het onderwijs ook goed gebruik kunnen maken van alle talenten van leerkrachten, leerlingen en ouders. Een externe trainer begeleidt ons hierbij.;None;None