Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Doorgaande lijn (hoog)begaafde peuters en kleuters

Laatst bijgewerkt op:

;Voor jonge (hoog)begaafde leerlingen is het belangrijk dat hun behoeften vroeg in beeld zijn. Maar hoe daag je peuters en kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong uit? En welke manier van feedback geven is effectief? Leerkrachten en leidsters gaan samen nadenken over de doorgaande lijn in het verrijkingsaanbod.;De bedoeling van mijn initiatief is om eigen kennis en gezamenlijke ervaring te delen op het gebied van jonge (hoog)begaafde leerlingen. Daardoor kunnen meer (hoog)begaafde leerlingen voorzien worden van Passend Onderwijs binnen de reguliere setting en lopen zij minder risico op typische valkuilen, zoals onderpresteren, faalangst of perfectionisme. Ook (hoog)begaafde leerlingen hebben recht op het doorlopen van een ononderbroken ontwikkeling en het vooroordeel 'de slimmeriken komen er vanzelf wel' staat dan ook lijnrecht tegenover dit initiatief. Zij worden door dit initiatief vroegtijdig gesignaleerd en begeleid. Een belangrijk gezamenlijk speerpunt in de ontwikkeling richting een volledig IKC is de implementatie van een doorgaande lijn in de begeleiding van (hoog)begaafde peuters en kleuters. Ik ga inventariseren waar leerkrachten en leidster behoefte aan hebben. Vanuit deze gegevens ga ik (met hulp van externe expert Marloes Bloemenkamp) bijeenkomsten ontwikkelen voor kennisopbouw en een coachingstraject, bijvoorbeeld middels Lesson Study. Leerkrachten en leidsters oefenen vaardigheden, zoals het ontwerpen van lessen met doelen op het vlak van het 'hogere orde denken', selecteren van geschikt uitdagend materiaal en het geven van effectieve feedback. Nadat leerkrachten kennis en kunde hebben opgebouwd, resulteert deze periode van samenwerken in een soort blauwdruk/handleiding met de doorgaande lijn binnen het IKC.