Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Doorgaande leerlijn Nederlands als tweede taal

Laatst bijgewerkt op:

;Door middel van dit initiatief zet ik een doorgaande leerlijn NT2 uit op zowel een reguliere basisschool (De Wildschut) als op een AZC-school (Prinsenbos, dependance). Hierdoor kunnen we kwalitatief en passend onderwijs bieden aan anderstalige nieuwkomers, zowel in de eerste opvang als op de lange termijn.;Op AZC-school Prinsenbos wordt lesgegeven aan anderstalige nieuwkomers die woonachtig zijn op het AZC. OBS De Wildschut is een reguliere basisschool waar ook les wordt gegeven aan anderstalige nieuwkomers. Vaak zijn dit leerlingen die al onderwijs hebben genoten op AZC-school Prinsenbos, maar dit zijn ook nieuwkomers die rechtstreeks uit het buitenland komen (Europese migranten). Het initiatief is tweeledig, als volgt: OBS De Wildschut Het team loopt momenteel tegen het probleem aan dat nieuwkomers niet mee kunnen met het reguliere aanbod. Ondanks het NT2-onderwijs op de AZC-school, blijft er een kloof tussen het NT2-aanbod en het reguliere aanbod. De NT2-leerlingen kunnen hierdoor moeilijk de taalachterstand inhalen. Door een doorgaande leerlijn op te zetten, profiteren de NT2-leerlingen ook op de lange termijn van een passend onderwijsaanbod waardoor de kloof met leeftijdsgenoten op de termijn kleiner wordt. AZC Prinsenbos Op de AZC-school bieden leerkrachten een passend aanbod NT2 aan nieuwkomers, zij volgen hiervoor de nodige trainingen. Echter is de leerlijn NT2 nog nooit op papier gezet. Het team staan op het punt om over te gaan op thematisch werken. Dit wordt opgenomen in de doorgaande leerlijn NT2. De doorgaande leerlijn NT2 is dus zowel voor de eerste opvang als voor de lange termijn.