Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Door lezen de wereld ontmoeten

Laatst bijgewerkt op:

;Door aandacht te hebben voor relatie, autonomie en competentie en het anders organiseren van begrijpend leesonderwijs hopen we van onze leerlingen goede, gemotiveerde en zelfstandige lezers te maken die al lezend de wereld ontmoeten. Voorkennis, vaardigheden en strategieën worden ingezet als middel om dit doel te bereiken.;Ons hoofddoel is van al onze leerlingen gemotiveerde en betere lezers maken. Dat willen we bereiken door het begrijpen van de wereld d.m.v. teksten centraal te stellen. Voorkennis, vaardigheden en strategieën worden een middel, een gevulde gereedschapskist, om tot begrip te komen. We gaan leerlingen: - autonomie geven door de leerling te laten kiezen tussen twee -door de leerkracht geschikt bevonden- teksten. Door de groepen anders te organiseren op basis van interesse voor een tekst werkt de leerkracht met leerlingen die dezelfde tekst willen lezen. Dit komt de relatie ten goede. Dit anders organiseren zou kunnen in de groepen 4 en 5 en de groepen 6, 7 en 8. - zich competent laten voelen door de tekst d.m.v. samenwerkend leren te laten ontsleutelen. We willen hiervoor een kader ontwerpen met taakverdeling en route, ter ondersteuning van dit stukje van het proces voor de leerkracht. Door samenwerken willen we een situatie creeëren waarin iedere leerling actief zijn bijdrage moet leveren aan het eindresultaat. Dit bevordert eveneens de relatie. - autonomie geven in keuze van de verwerking van de tekst. We willen een scala aan verwerkingsmogelijkheden bedenken waaruit de leerkracht er twee kiest waaruit de leerlingen er dan weer één kiezen.