Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Doelgericht rekenen

Laatst bijgewerkt op:

;Met dit initiatief willen wij doelgericht rekenonderwijs gaan geven waarbij we vaker formatief evalueren of onze instructie effectief is geweest voor de leerlingen. Dat betekent dat wij goed moeten weten wat cruciale instructiemomenten bij rekenen zijn en dat we vaardiger worden in het evalueren en bijstellen van onze instructiemomenten.;Ik wil met dit initiatief mijn collega’s aansturen bij het kort cyclisch vormgeven van de rekenlessen. We gaan werken met blokvoorbereidingen, waarbij we onze huidige methode als bron gebruiken en de cruciale instructiemomenten rekenen als leerlijn (Verbeeck & Verschuren, 2010). Het schooljaar is verdeeld in twee semesters. Elk semester bestaat uit 4 blokken van elk 4 weken. Een blok wordt inhoudelijk voorbereid met behulp van de cruciale instructiemomenten rekenen, onze rekenmethode en het didactisch niveau van de leerlingen. Om tijdig bij te kunnen sturen moeten we ook gedurende een blok aanpassingen willen en durven gaan maken. Daarom gaan we wekelijks een kort didactisch bouwoverleg doen waarin we bespreken hoe de geplande lessen van die week zijn verlopen. We bespreken dan kort de verschillende fasen van bovenstaand model in relatie tot de cruciale instructiemomenten. Dit overleg wordt de eerste keer begeleid door de directeur en intern begeleider, waarna ik, samen met mijn collega, de volgende overleggen ga begeleiden. Verder wil ik de leerkrachten didactisch coachen met het betekenisvol invullen van de cruciale instructiemomenten en het analyseren en interpreteren van de reacties van de leerlingen met behulp van het Handelingsmodel (Groenesteijn, 2012). Dit zal het didactisch handelen op het gebied van rekenen