Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Doelgericht ontwerpen op Kbs De Zandberg

Laatst bijgewerkt op:

;Om bovenstaande te bereiken willen we op Kbs De Zandberg onze aanpak rondom de wereldoriënterende - en kunstzinnig oriënterende vakken helemaal omgooien. Hierbij baseren wij ons onderwijs op kerndoelen en tussendoelen, ordenen we in thema’s en zullen de 21ste eeuwse vaardigheden hierbij een belangrijk uitgangspunt vormen.;Ons onderwijs is nog steeds een behoorlijke ‘eenheidsworst’ waarbij we ons als leerkrachten laten leiden door traditionele lesmethoden bij wereldoriëntatie en kunstzinnige oriëntatie. Dit willen we als team veranderen. Uit onderzoek binnen de school is gebleken dat als methodes niet meer leidend zijn er toch grote behoefte is aan “houvast”. Deze houvast willen we bieden d.m.v het creëren van een geschikte basisstructuur (we zijn eerst op zoek gegaan of er een dergelijke structuur al was en contact gehad met SLO en andere partijen hierover, maar deze hebben we helaas niet kunnen vinden). Binnen deze basisstructuur willen we dat iedere jaargroep vijf inspirerende en prikkelende thema’s gaat behandelen in een jaar. Aan ieder thema willen we vervolgens 5-6 concrete leerdoelen koppelen (gebaseerd op kern- en tussendoelen SLO). Doordat we enkel houvast bieden in de vorm van aangereikte leerdoelen ontstaat er veel ruimte voor eigen inbreng en initiatief van de leerkracht bij het ontwerpen van onderwijs. Met behulp van de subsidie willen we dan ook niet alleen de basisstructuur uitwerken, maar leerkrachten juist begeleiden bij het ontwerpen van uitdagend, prikkelend en betekenisvol onderwijs vanuit deze doelen. We hopen overigens dat de kapstok en werkwijze ook als inspiratie kan dienen voor andere scholen.