Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Doelgericht naar het geschiedenisexamen

Laatst bijgewerkt op:

;We willen het programma voor onze bovenbouwlessen geschiedenis havo/vwo herschrijven zodat onze leerlingen beter voorbereid het examen in kunnen. We willen de opgedane kennis over leerdoeldenken en de resultaten van mijn eigen onderzoek naar examenresultaten combineren omdat we gemerkt hebben dat de geschiedenismethodes te weinig aansluiten bij onze leerlingen.;Het doel van dit initiatief is om voor de bovenbouw van onze school (havo en vwo) de examenstof zoals genoemd in de syllabus (CvTE) uit te werken in leerdoelen met bijbehorende activerende didactiek. De didactische werkvormen zullen bijdragen aan het vergroten van het vermogen van leerlingen om causaal historisch te redeneren.  Wekelijks werk ik met een collega de leerdoelen en werkvormen uit. Wij worden hiervoor uitgeroosterd (2,5 klokuur per week). Bij alle hoofd- en tussendoelen (geformuleerd op leerlingniveau) worden minimaal twee verschillende routes aangeboden om die te bereiken. Zo kan de docent (of de leerling) kiezen hoe het doel bereikt wordt.  De eerste helft van het schooljaar:  •Uitwerken van de leerdoelen voor de tweede helft van het schooljaar, zodat die het eerste jaar al kunnen draaien.  De tweede helft van het schooljaar:  •Verwerken van feedback  •Uitwerken van de leerdoelen van de eerste helft van het schooljaar zodat daar het daaropvolgende schooljaar mee gewerkt kan worden.  Vier keer per jaar betrekken wij de andere bovenbouwdocenten bij de ontwikkelingen en ontvangen wij hun inbreng en feedback. Alle bovenbouwdocenten zullen in de tweede helft van het schooljaar gaan werken met de nieuwe aanpak.