Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Docenten delen talenten

Laatst bijgewerkt op:

;De expert centraal. We gaan als kartrekkers (6 docenten) de talenten/expertise van docenten in onze scholen in kaart brengen en gaan deze expertise delen in studiebijeenkomsten, lesbezoeken en workshops. We leren van elkaar en inspireren elkaar. We willen onze motivatie en betrokkenheid naar onze school en leerlingen zo verder vergroten.;Doel: we hebben veel expertise in huis en dit willen we nu ook echt gaan inzetten en delen, omdat we dit nog onvoldoende doen volgens ons en vele collega's met ons. Een effect wat we hiervan verwachten (zie kennis uit onderzoek) is het toenemen van onze zelf effectiviteit als docenten en hierdoor ook weer een toename in motivatie en betrokkenheid op het gebied van ons werk en onze werkomgeving.  Werkwijze:  -Per school is er een docent als aanspreekpunt/kartrekker, deze docent organiseert momenten waarop de coördinator talenten/expertise en leerbehoeften bij collega’s kan inventariseren;  -De coördinator zorgt voor een talenten/expertise overzicht per school, welke expertise is aanwezig en wie wil en kan dit op welke manier delen;  -Een coördinator zorgt dat op basis van aanwezige talenten/expertise en leerbehoeften vraag en aanbod elkaar kunnen vinden;  -Tijdens studiebijeenkomsten, lesbezoeken en workshops (afhankelijk van de thema’s) gaan collega’s met elkaar aan de slag om van elkaar te leren.  Door middel van een eerste inventarisatie hebben we al leerbehoeften gehoord op het gebied van: diverse ICT tools voor in de klas, klassenmanagement, differentiatie, scrum, talent denken, ondernemend leren, gepersonaliseerd leren, formatief assessment.