Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Digitale didactiek voor de leraar én het onderwijs

Laatst bijgewerkt op:

;Dertig docenten onderzoeken de mogelijkheden van het zich eigen maken van een digitale didactiek.  De te vormen ontwikkelteams onderzoeken en arrangeren lesmateriaal voor de leerlingen. We willen van en met elkaar leren en een deskundigheid ontwikkelen die passend  is voor de individuele leerbehoefte en zich richt op maatwerk voor leerlingen.;Ons plan is dat wij als docenten in kleine ontwikkelteams, met moderne middelen de beroepsuitoefening met bijhorende professionaliteit zelf ter hand nemen. Hiervoor worden er per afdeling een klein team (3x10) gevormd.  Om het onderwijs op onze school beter aan te laten sluiten bij de wensen van leerlingen, ouders en collega’s is het noodzakelijk dat wij naar ons eigen pedagogisch, didactisch en organisatorisch handelingsrepertoire kijken. We realiseren ons dat hiervoor een veranderende beroepshouding van belang is. Een onderzoekende houding,  leren van, door en met elkaar in kleine teams en je eigen persoonlijke professionaliteit als leidraad nemen voor de gewenste verandering zijn hierbij bepalende uitgangspunten.  We willen toekomstgericht maatwerkonderwijs realiseren, waarbij docenten in een klein team de kracht ontdekken van het onderzoeken, leren in een klein team en inzicht verwerven in de eigen professionaliteit en gedrag om kwalitatief hoogstaand onderwijs te verzorgen.  Drie ontwikkelteams gebruiken de chromebooks als middel  in het onderzoek naar het realiseren van kennis en vaardigheden die nodig zijn bij een digitale didactiek. We willen met onze aanpak  een onderwijsaanbod generen die aansluit bij de huidige generatie leerlingen en de technische mogelijkheden. Ons doel hiervan is differentiatie in te passen in onze lessen en de prestaties te verhogen