Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Digital Literacy in the English Classroom VO-WO

Laatst bijgewerkt op:

;Docenten Engels, Informatica en medewerkers Mediatheek integreren digitale geletterdheid in het curriculum Engels 4-5-6 Vwo door samen met leerlingen 4 gedifferentieerde, hele taak eerst, 'Digital Literacy Sprints English Classroom VO-WO’ te ontwerpen binnen de 4 voorbeeldleerlijnen Digitale Geletterdheid van Curriculum.nu.;Het doel is de Digital Sprints binnen de modulen digitale geletterdheid en academische informatievaardigheden samen met leerlingen te ontwerpen, te testen, te verbeteren en te borgen in het curiculum Engels in een scrum-aanpak, ofwel agile te werken door de didactisch-pedagogisch concepten van Gameful Design te verbinden aan ‘Hele Taak Eerst’. Het eindproduct is concreet, interactief, gedifferentieerd en overdraagbaar lesmateriaal dat aantoont hoe digitale geletterdheid binnen het vak Engels geïntegreerd kan worden. De werkwijze is dat docenten als product owners bestaande beoordelingsrubrieken digitale geletterdheid combineren met de al aanwezige academische informatievaardigheden rubrics voor Vwo 5-6. De onderzoeksvraag richt zich op leerling- en op docent-professionalisering: welke kennis en vaardigheden op het gebied van digitale geletterdheid en academische informatie vaardigheden heeft een talentvolle bovenbouw-leerling Vwo nodig in toekomstperspectief? Leerlingen en docenten brengen hun eigen leerproces in kaart tijdens het samenwerken in blogs. Hypothese is dat het samenwerkingsproces van vakoverstijgend ontwikkelen en de verscheidenheid aan authentieke, internationale bronnen resulteert in meer inzicht in professionaliteitsbevordering van docenten VO wanneer en hoe deze autonoom leren en de grenzen van hun eigen vak overstijgen wanneer zij met nieuwe kennis digitale geletterdheid het vak Engels innoveren door de verbinding met informatica en de mediatheek aan te gaan.