Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Differentieren m.b.v. hele taak eerst bij biologie

Laatst bijgewerkt op:

;Om de daltonkernwaarden effectiviteit en zelfstandigheid te versterken en leerlingen beter te trainen in het toepassen van de biologische concepten in contexten willen we lessen ontwerpen volgens het hele taak eerst principe. Dit zorgt er tegelijkertijd voor dat ons onderwijs beter aansluit bij het vernieuwde eindexamenprogramma biologie.;Doelen:_x000D_ • Daltonkernwaarden effectiviteit en zelfstandigheid versterken._x000D_ • Vaardigheden van leerlingen verbeteren om biologische concepten toe te passen in nieuwe contexten._x000D_ • Gedifferentieerde lessen met bijbehorende lesplannen ontwikkelen volgens het hele taak eerst principe._x000D_ Om deze doelen te behalen willen we lessen met “hele taken” met bijbehorende lesplannen voor 4 vwo biologie ontwikkelen. Vervolgens gaan we de lessen geven en analyseren om uiteindelijk echt een goed lesprogramma met gedifferentieerde lessen volgens het hele taak eerst principe te hebben die aansluiten bij het vernieuwde eindexamenprogramma. _x000D_ _x000D_ Het ontwikkelen van deze lessen en het analyseren en verbeteren van de uitgevoerde lessen kost veel tijd. Een bijdrage uit het LOF zou ons in staat stellen om dit uit te kunnen voeren.