Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Denklessen op het Willem

Laatst bijgewerkt op:

;Naast klassikale verplichte lessen biedt het Willem ook keuzelessen. Binnen de keuzelessen wil ik een module 'denklessen' aanbieden. Deze is gericht op de ontwikkeling van executieve en metacognitieve vaardigheden . De module dient als model voor andere docenten die in hun lessen aandacht willen geven aan deze vaardigheden.;Binnen het Willem van Oranje College wordt hard gewerkt aan ontwikkelingen die leerlingen helpen meer kansen te creeeren voor zichzelf door ze te leren eigenaarschap te nemen over hun leerproces. In die ontwikkelingen constateer ik dat ikzelf, en mijn collega's behoefte hebben aan concrete handvatten om overkoepelende vaardigheden aan te leren. Vanuit mijn eigen opleiding als ECHA-deskundige en mijn lespraktijk heb ik veel kennis en ideeën over het verwerken van de vaardigheden in activerende opdrachten. Deze ideeën wil ik graag concreet maken en vertalen naar breder toepasbare modellen voor mijn collega's. De lessen zullen door mij ontwikkeld worden met behulp van bestaande materialen van onder andere het SLO. Waar mogelijk betrek ik collega's zodat opdrachten direct betekenisvol worden. In het komend schooljaar worden de lessen uitgeprobeerd tijdens de 'maatwerkuren', dit zijn de keuze-uren voor leerlingen. In elke periode maak ik een overzicht van de lessen met daarbij tips voor mijn collega's.De bevindingen worden vervolgens gedeeld tijdens een werkmiddag waarin besproken wordt hoe de opgedane ervaringen verder de klas in gebracht zullen worden. De totale opbrengst (opdrachten, beoordelingsmodellen, voorbeelden, resultaten van de bespreking) wordt schoolbreed gedeeld. Collega's kunnen, als ze willen, eigen ideeën met mij verder ontwikkelen.