Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

De Wetenschappelijke Onderwijs(r)evolutie

Laatst bijgewerkt op:

;Wij willen als docenten en school didactisch, pedagogisch en organisatorisch ervaring opdoen met gepersonaliseerd leren. Daarbij willen we leren hoe we leerlingen een wetenschapsfilosofische attitude kunnen bijbrengen en beter voorbereiden op de wetenschappelijke wereld. Hiertoe gaan we leerlingen zelf een verdiepend en vakoverstijgend curriculum laten samenstellen binnen het vak ANW.;Het doel voor ons als docenten is om te leren hoe wij leerlingen duurzame wetenschappelijke competenties (attitude, vaardigheden en kennis) kunnen bijbrengen, die hen beter voorbereiden op het wetenschappelijk onderwijs. Wij willen ook leren hoe wij de school meer op de universiteit kunnen laten lijken voor vwo-leerlingen door hen zelf binnen een vak de thema's te laten kiezen die ze willen leren en hen studiepunten te laten halen i.p.v. cijfers. Dit gaan wij doen binnen de uren die we beschikbaar hebben van het vak ANW (twee uur per week per klas in 5VWO). Wij gaan een collectie aan lesmodules over wetenschap(sfilosofie) ontwikkelen, die zowel verdiepend als verbredend kunnen zijn. Bij de ontwikkeling van deze lesmodules willen we achterhalen op welke didactische wijze we de leerlingen deze competenties het best kunnen helpen bereiken. De curriculumkeuze van de leerlingen leidt tot een veelvoud van gepersonaliseerde leerwegen. Dit vergt van ons een omschakeling in de dagelijkse onderwijspraktijk, op het gebied van bijvoorbeeld roostering, beoordeling en bijsturing van portfolio's. Belangrijk voor ons is dat we het risico willen aangaan verrast te worden door de keuzes van de leerling, om te leren van de leerling en het onvoorspelbare en risicovolle karakter van onderwijs te bewaren.