Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

De school uit

Laatst bijgewerkt op:

Het is enige tijd geleden dat ik een blog heb gepost over mijn LOF traject. In dit geval is de oorzaak hiervan een positieve. Na het tweede LOF lab is mijn traject in een "stroomversnelling" gekomen. Zo voelt het althans voor mij. Meest belangrijke tip die ik heb meegenomen van het LOF lab is het durven delen en anderen bij het proces te betrekken in plaats van een kant en klaar product te ontwikkelen en dan pas te gaan delen. Om dit vorm te geven ben ik wekelijks gaan sparren met mijn teamleider. Zij weet mij op de juiste manier te prikkelen, en dit levert mooie dingen op. Wat heb ik zoal gedaan de afgelopen maanden? Om te beginnen heb ik het keuzevak robotica verder ontwikkeld. Dit met in het achterhoofd dat het keuzevak zoveel mogelijk leerling gestuurd moet worden. Ik heb gekozen voor drie leerlijnen, waarvan er twee volledig zelfstandig te volgen zijn voor de leerlingen. Over deze leerlijnen ben ik met een enthousiaste collega van een andere locatie gaan sparren. Hij werd erg enthousiast van mijn traject en van mijn plannen. Hem heb ik op locatie Almelo als sparringpartner en meedenker bereid gevonden. Vanuit het LMT op mijn locatie kwam na het delen van mijn leerlijnen de vraag of deze wel aansluiten bij het niveau van onze leerlingen. Ik heb hierop een collega techniek benaderd met de vraag of ik een aantal proeflesjes mocht draaien. Dit heb ik vervolgend ook gedaan. Super om te zien hoe enthousiast leerlingen het werken met de verschillende robots oppakten. In een enquête hebben de leerlingen mij nuttige feedback gegeven op mijn manier van stof aanbieden. Ik kan verder met de ontwikkeling van de leerlijnen. Binnen de leerlijnen gaat de GPL tool een grote rol spelen. De leerlingen houden hier hun vorderingen binnen de leerlijnen bij door middel van het behalen van doelstellingen. In een overzicht heb ik als docent duidelijk hoe de verschillende leerlingen er voor staan, en welke leerlingen elkaar kunnen helpen. Binnen het samenwerkingsverband profijt (werkgroep robotica) heb ik toenadering gezocht naar collega's van andere scholen die ook bezig zijn met het op poten zetten van robotica en hightech op het vmbo. Er bleken twee collega's ook op zoek te zijn naar een goede manier om dit aan te bieden. Met hun ga ik in gesprek, en zal ik mijn ontwikkelingen delen. Op deze manier kan mijn pionierswerk ook op ander scholen worden gebruikt om een basis te leggen voor het technisch onderwijs. Om dat de werkgroep niet erg leeft bij de deelnemers ga ik me de komende tijd inzetten om de betrokken docenten weer enthousiast te krijgen. In het laatste overleg heb ik er op aangedrongen dat we meer moeten gaan delen met elkaar, en dat we veel van elkaar kunnen leren. Dit vergt natuurlijk wel een stukje inzet en enthousiasme. Om de gemotiveerde mensen bij elkaar te houden ga ik de collega's vragen een enquête in te vullen waaruit hun motivatie voor de werkgroep moet blijken. Een ander voorstel dat ik heb gedaan is proberen met elkaar te gaan samenwerken in een Microsoft Team of in een Microsoft Onenote. Natuurlijk ben ik ook de boer op geweest. Bij wijze van leerproces en test heb ik met een kennis een stuk grond ingevlogen voor een bevriende agrariër. Zijn verzoek was om een groot perceel op te delen in stukjes van een bepaalde oppervlakte voor een beweidingssysteem. Ik vond het erg leerzaam om dit hele proces van voor tot achter mee te maken. Het plannen en intekenen van de vlucht, het vliegen en verzamelen van de data, het verwerken van de data op de pc en het uiteindelijk opdelen van het perceel in klein stukjes naar de wens van de agrariër. Deze stappen zie ik mijn leerlingen in het keuzevak robotica ook uitvoeren. Het zijn simpele en helder handelingen. Het geleverde resultaat heb ik ook kunnen delen met de agrariër, deze was nog niet helemaal tevreden, maar gelukkig is alles aan te passen via de pc. Nadeel is dat de software hiervoor erg prijzig is. Vanuit het MBO van onze school ben ik benaderd om zitting te nemen in de ontwikkelgroep voor het MBO keuzedeel droning dat speciaal voor Zone.college gaat worden ontwikkeld. Dit geeft me de kans om de doorlopende leerlijn te borgen binnen onze organisatie. Vooralsnog zal ik alleen aanschuiven bij de vergaderingen. Voor het echte ontwikkelwerk heb ik geen uren. Vanuit de LOF zijn hier natuurlijk wel mogelijkheden. Om te kijken wat externen te bieden hebben aan lesmateriaal heb ik contact gezocht met Edo Tempelman. Hij werkt voor Conrad education. Deze partij wil graag op het gebied van de microcontrollers de onderwijs aanbieder en ontwikkelaar worden. Hierover wil ik graag met hem sparren. Dit gevoel was wederzijds. Voor de bijeenkomst heb ik ook de docenten van de de profijt werkgroep uitgenodigd. Sterk techniekonderwijs is een project dat het techniek onderwijs in oost Nederland een stevige financiële impuls gaat geven de komende periode. Zone.college gaat hier in de eerste ronde niet van profiteren omdat zijn het profiel groen aanbieden. Dit heeft volgens de regels geen recht op de eerste subsidie ronde. Vanaf de tweede ronde komen we wel in aanmerking. Dit bied erg veel mogelijkheden voor onder andere mijn plannen en initiatieven. Om kort op het vuur te zitten wil ik namens onze locatie met gaan inzetten voor de uit rolling van deze subsidieregeling binnen Zone.college. Tot de sterk techniek onderwijs subsidie wordt uitgekeerd kan ik nog gebruik maken van het STERA project. Dit project stimuleert het hybride leren. Technische bedrijven in de regio krijgen subsidie om vmbo leerling op hun bedrijf te laten leren. De komen tijd ga ik uitzoeken of er ook bedrijven zijn aangesloten die wat voor mijn project kunnen betekenen. Zoals je kan lezen zijn er volop ontwikkelingen en gebeuren er mooie dingen in mijn LOF traject. Lekker gevoel is dat ik nu ook echt buiten de school bezig ben, en dat er steeds meer mensen bij betrokken raken. Dit levert energie op!;None;None