Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

De rol van de leraar bij onderwijsvernieuwing: een verkenning in het po, vo en mbo

Laatst bijgewerkt op:

Hoe kunnen scholen hun leerlingen het beste voorbereiden op hun toekomst? En hoe kunnen zij er als school voor zorgen dat leerlingen hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen? In reactie op deze vragen zien we de afgelopen jaren steeds meer scholen hun onderwijs vernieuwen. Er is geen blauwdruk die scholen vertelt hoe zij het onderwijs, binnen de wettelijke kaders, kunnen vernieuwen. Scholen zijn dan ook op verschillende manieren bezig met onderwijsvernieuwingen. Om meer kennis op te doen over de rol van leraren in het po, vo en mbo bij onderwijsvernieuwingen is in opdracht van het LerarenOntwikkelFonds (LOF) een verkenning uitgevoerd. Het is een verkenning naar onderwijsvernieuwing, van ontstaan tot realisatie. Het gaat zowel om LOF-trajecten als vernieuwingen buiten het LOF.

Vragen

In deze verkenning naar onderwijsvernieuwing staan de volgende (deel) vragen centraal:

  1. Hoe komen onderwijsvernieuwingen over het algemeen tot stand?
  2. Worden leraren bij onderwijsvernieuwingen van bovenaf/vanuit de leiding betrokken en zo ja, op welke wijze? Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om deze onderwijsvernieuwingen te laten slagen?
  3. 3. Hoe worden teams en leidinggevenden betrokken bij vernieuwingen van onderaf/van leraren? Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om deze onderwijsvernieuwing te laten slagen?
  4. Welke dynamiek is er bij de implementatie van onderwijsvernieuwingen tussen schoolbestuur, leidinggevenden en leraren en tussen leraren onderling?
  5. Welk leerproces maken leraren bij onderwijsvernieuwingen door?

Tien aanbevelingen

De verkenning bestaat uit twee delen. Eerst wordt de theorie kort toegelicht. Wat weten we uit eerdere onderzoeken bijvoorbeeld over de rol van leraren bij onderwijsvernieuwingen en de impact hiervan op leraren? In het tweede deel van de notitie wordt ingegaan op de praktijkervaringen van de geïnterviewde gesprekspartners. De verkenning sluit af met tien aanbevelingen voor onderwijsvernieuwing. Lees het onderzoeksrapport

LOF-onderzoek

LOF heeft ook een eigen onderzoeksteam van lerarenonderzoekers. Lees verder over wie zij zijn en wat ze doen;None;None