Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

De perfecte start!

Laatst bijgewerkt op:

;Het project heeft als doel een samenwerking te vormen met professionals van peuterspeelzaal , kinderopvang en basisschool om er voor te zorgen dat er een fijne overgang gecreëerd wordt van kinderopvang of peuterspeelzaal naar school voor zowel kinderen, ouders als professionals. Een professionele leergemeenschap zal dit in goede banen leiden.;Het onderzoek heeft als doel een doorgaande lijn te creëren voor kinderen van o tot 12 jaar. Betrokken partijen zijn leerkrachten, pedagogische medewerkers, intern begeleiders, leidinggevenden van de verschillende partijen en ouders.  Onderstaand geef ik een beknopt overzicht van de opzet van het onderzoek naar een doorgaande leerlijn van peuterspeelzaal naar basisonderwijs. Het stappenplan van het onderzoek ziet er in grote lijnen als volgt uit:  - contacten leggen met de interne en externe begeleiders van de peuterspeelzaal  - literatuurstudie  - verslaglegging van de literatuur  - kennisoverdracht  - een focusgroep organiseren  - Intervisie/overleg met peuterspeelzaalleidsters en leerkrachten van groep 1 en 2 waarbij de volgende aspecten zouden  behandeld kunnen worden: kijkwijzers maken, klassenbezoeken afleggen m.b.v. de kijkwijzers, het huidige overdrachtsformulier bekijken, andere mogelijke manieren van overdracht bestuderen, afspraken maken over overdracht.  - Ouderbetrokkenheid  Gaandeweg ontwikkelen we met z'n alle een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 12 jaar en werken we aan onze eigen professionalisering.