Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

De leerling in vorm

Laatst bijgewerkt op:

;Het “platform onderwijs 2032” heeft geconstateerd, dat voor toekomstgericht onderwijs aandacht aan persoonsvorming moet worden besteed. (eindadvies 2032 blz 25,26). Het Ichthus heeft deze conclusie al eerder getrokken en heeft rond 2012 het vak “Toerusting en Vorming” geïntroduceerd in Havo 5. Wij willen dit vak nu integreren binnen het mentoraat.;Dit project beoogd het vormende vak ToVo te integreren in het mentoraat, vanuit de gedachte, dat specifieke aandacht voor vorming van leerlingen in ieder geval ook plaats moet vinden door de mentor. De opgedane ervaring bij ToVo willen we integreren in de begeleiding door de mentor . Deze subsidieaanvraag is gericht op het programma om deze verandering te bewerkstelligen Behalve dat de expertise van de docenten, die ToVo geven, moet worden overgedragen aan de mentoren, dient het klimaat rond het mentoraat zodanig binnen de schoolorganisatie, te worden gewijzigd, dat een goede borging van de integratie van ToVo binnen het mentoraat is gegarandeerd. Dit project zal uit twee fasen bestaan, waarin elke fase één schooljaar in beslag neemt. In de eerste fase zal een beperkte groep mentoren de lessen observeren van de ToVo docenten. Daarna zullen beide groepen gezamenlijk een schets geven van een handleiding voor dit vak. In de tweede fase zal de groep mentoren de lessen geven, die de docenten ToVo observeren. Op grond hiervan zal een definitieve handleiding worden gemaakt met een cursus voor aankomende mentoren. Tenslotte zal het veranderingsproces binnen de organisatie worden geborgd, door o.a het organiseren van een studiedag en aanvullende bijscholing van de docenten.