Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

De leerlijn leidend

Laatst bijgewerkt op:

Mijn naam is Anneke Giesbers. Leerkracht in groep 7 op basisschool Leander in Sint Anthonis. We willen ons rekenonderwijs verbeteren door beter aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van leerlingen. Door het beter in beeld hebben van leerlijnen kunnen leerkrachten gemakkelijker aansluiten bij het niveau van de leerlingen. Daarmee willen we bereiken dat leerlingen beter betrokken zijn bij de rekenlessen. Een optimale ontwikkeling voor alle leerlingen. We willen gaan onderzoeken hoe een periodeplan, gebaseerd op leerlijnen, er voor onze school uit moet zien en hoe we er het beste mee kunnen werken. We willen een format aanreiken aan leerkrachten met daarin de leerlijnen van rekenen per jaargroep. We koppelen de lessen van Alles Telt aan die leerlijnen. Het is nodig om op zoek te gaan naar aanvullende materialen om ons rekenaanbod compleet te maken. We zullen moeten onderzoeken op welke manier we willen toetsen. De kartrekkers rekenen gaan een scholing volgen over het werken vanuit rekenleerlijnen, maar ook om de (eigen) leerkrachtvaardigheden aan te scherpen. Bij het uitwerken van de leerlijnen stellen we ons de volgende vragen: Wat zijn de cruciale leermomenten? Welke instructies/lessen horen daarbij? Welke materialen en oefenstof zijn passend? Op welke manier gaan we toetsen/evalueren? Deze vragen nemen we mee in ons overleg met reken-experts vanuit BCO (onderwijsbegeleidingsdienst). ;None;None