Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

De kamer van Morpheus

Laatst bijgewerkt op:

;De studenten van de opleidingen binnen zorg en welzijn van de locatie Paxlaan van het Nova College in Hoofdorp hebben behoefte aan een multifunctionele ruimte waarin zij binnen de setting waarin zij willen leren kunnen oefenen met het ontwerpen en het uitproberen van verschillende soorten materialen en hulpmiddelen. Hiervoor moet een ruimte ingericht worden met een aantal mobiele belevingshoeken. Mobiel, zodat de ruimte makkelijk kan worden aangepast wanneer een andere doelgroep actueel is. Zo is de ruimte te gebruiken voor de volgende doelgroepen en situaties: kinderopvang, verstandelijk gehandicaptenzorg, wijkzorg, ouderenzorg, revalidatie, kraamzorg, palliatieve zorg, zorg voor visueel en auditief beperkten. Om mobiele belevingsruimten te maken, zijn bewegende schermen nodig en makkelijk verrijdbare meubels. Hierbij wordt natuurlijk ook gebruik gemaakt van technologie en e-healthtoepassingen, zoals het toepassen van VR en AR en beeldbellen. Hier past ook domotica bij en diverse toepassingen van robotica, zoals zorgrobots en snoezelmaterialen. Mobiele belevingsruimten zijn zo in te passen in verschillende soorten lessen en stimuleren zelfs interprofessionele samenwerking tussen studenten van verschillende opleidingen rondom hetzelfde thema. Naast de mobiele belevingsruimten bevat de kamer van Morpheus een innovatietafel. Aan de innovatietafel gaan studenten oplossingen ontwerpen voor diverse casussen die zij ofwel zelf bedenken ofwel ophalen uit de praktijk. Via methoden die passen bij de 21st century skills, zoals design thinking, worden zij meegenomen in een innovatieproces ;Doel: studenten van de verschillende zorg- en welzijnsopleidingen kunnen in de kamer van Morpheus belevingsruimten inrichten die recht doen aan de doelgroep waar zij op dat moment "problemen" gaan oplossen. Zo kunnen zij zelf ervaren welke vaardigheid of handeling in welke situatie het best past. Op deze manier bereiden zij zich beter voor op de praktijk. werkwijze:

  • Er wordt een ruimte gereed gemaakt.
  • Er worden afspraken gemaakt met de architecten van de afdeling Bouw. De studenten van die opleidingen zullen een maquette ┬ámaken van het plan. aan de hand van die maquette zullen materialen aangeschaft gaan worden.
  • tussen december 2019 en april 2020 worden experimenten ingepland met studentengroepen van alle 6 benoemde opleidingen
  • de technische dienst van het Nova College wordt meegenomen in de ontwikkelingen
  • tussen mei 2020 en juli 2020 vinden de pilot-innovaties plaats in de kamer van Morpheus
  • er wordt een titelbord ontworpen en de kamer wordt benoemd
  • september 2020: de kamer van Morpheus wordt officieel geopend op de locatie en ingepland in de lesroosters van de studenten