Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

De docent als didactisch coach

Laatst bijgewerkt op:

;We willen onze 250 bovenbouwleerlingen meer eigenaar maken van hun leerproces en willen dat de docent hieraan ondersteunend  wordt. We (20 docenten) gaan rubrics ontwikkelen  (avo/algemeen/seo/praktijk/LOB). We willen hiermee aan de slag d.m.v. didactisch coachen, om de motivatie  & zelfregulatie  aan te boren, en daarbij de prestaties van leerlingen  verhogen.;Ons splinternieuwe schoolplan is af, een document waar we met z’n allen trots op zijn en waar we de komende vier jaar met veel plezier aan gaan werken (18-22). Onze missie is om bij te dragen aan de brede vorming van de persoon in kennis en vaardigheden, daarom staan goed onderwijs, goed menszijn, goed leven en goed handelen centraal. In voorgaande schoolplannen  werd de cijfermatige kant ruimschoots belicht, nu wordt ook ingezet op vaardigheden. Wij als docenten willen onszelf hierin graag specialiseren. We weten dat het nodig is met het oog op de toekomstige maatschappij  en we merken deze noodzaak ook bij onze bovenbouwleerlingen. Wij als bovenbouw team merken namelijk dat de motivatie  en zelfregulatie  van leerlingen  steeds vaker aandachtspunten zijn. Wij zijn van mening dat dit niet ligt aan de leerlingen, maar dat het ligt aan het onderwijssysteem dat niet meer past bij de maatschappij  anno 2018-2019. Vandaar dat wij als docententeam graag willen investeren in de persoonlijke aandacht richting leerlingen. We willen ons daarom gaan focussen op didactisch coachen. In deze coachgesprekken willen we de door ons ontwikkelde rubrics, (gericht op AVO-vakken, praktijkvakken, sociaal emotionele vaardigheden en algemene vaardigheden), aan bod laten komen.