Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

De coöperatieve klas

Laatst bijgewerkt op:

;In deze pilot staat coöperatief werken centraal, tussen leerlingen, maar ook tussen docenten. Met als doel gebruik te maken van elkaars kracht. Aan leerlingen wordt, vanuit vertrouwen, verantwoordelijkheid gegeven. Docenten worden uitgedaagd om hun onderwijs zo vorm te geven dat leerlingen samen gaan leren, o.a. door de inzet van peer-mediation.;Ik wil wetenschappelijke kennis (Hattie, Carol Dweck, e.a.) een plek geven in het onderwijs met als doel een klas die intensief samenwerkt, die optimaal gebruikt maakt van de verschillen tussen leerlingen, o.a. door het stellen van de juiste vragen (peer-mediation) en het geven van goede feedback aan elkaar. - De docent is in staat de klas zo te managen dat bovengenoemd coöperatief werken goed vorm krijgt. De docent geeft de groep beschrijvende, progressiegerichte feedback en werkt ook daarmee aan een op groei gericht mindset bij leerlingen.