Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

De brug tussen school en werk: een andere aanpak

Laatst bijgewerkt op:

;Ik wil samen met mijn team leren hoe we leerlingen optimaal kunnen toerusten om de overstap te maken van school naar het bedrijfsleven. Hoe kan ik de match maken tussen onderwijs en ondernemers? Hiervoor wil ik de taal van het bedrijfsleven leren spreken en dit binnen school brengen.;Doel: Ik ga samen met mijn team leren wat het bedrijfsleven verwacht en vraagt van onze leerlingen. Samen met mijn team ga ik leren hoe we deze manier van werken kunnen vertalen naar goed onderwijs. We willen leren hoe we de transitiefase, van school naar werk, kunnen verbeteren. Daarvoor moeten we onze kennis over de mogelijkheden (wetgeving, aanbod van organisaties) uitbreiden. We gaan leren hoe we één samenhangend, doorlopend traject van onderwijs en stagebegeleiding tot transitie naar werk voor leerlingen praktijkonderwijs kunnen ontwikkelen. Hiervoor ga ik samen met collega’s onderzoek doen in de regio Uden-Meierijstad. We gaan bedrijven en organisaties bevragen op hun eisen aan nieuwe werknemers. Docenten leren wat bedrijven van het onderwijs verwachten en hoe we hieraan kunnen voldoen. Leerlingen ervaren een doorlopende leerlijn en herkenbaarheid in aanpak, zowel op school als op stage als op een werkplek. We borgen de opbrengsten door het opzetten van een regionaal expertisecentrum. Met de LOF-subsidie wordt tijd vrijgemaakt om: -onderzoek te doen in de regio -binnen het team in werkgroepen aan de slag te gaan -ons onderwijs aan te passen -opbrengsten te delen in ons regionaal scholennetwerk