Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

Curriculumontwikkeling onderzoeksvaardigheden

Laatst bijgewerkt op:

;Curriculumontwikkeling van een doorlopende leerlijn onderzoeksvaardigheden, waarin alfa- en gamma docenten samen een visie op onderzoeksontwikkeling formuleren, om vervolgens te bepalen welke leerdoelen in welk leerjaar worden gesteld. Deze doorlopende leerlijn verbetert digitale geletterdheid, ontwikkelt burgerschap en bereidt leerlingen beter voor op de universiteit en de maatschappij.;Het doel van het project is curriculumontwikkeling van een doorlopende leerlijn onderzoeksvaardigheden, waarin alfa- en gamma docenten samen een visie op onderzoeksontwikkeling formuleren, om vervolgens te bepalen welke leerdoelen in welk leerjaar worden gesteld. Om een curriculum onderzoeksvaardigheden te ontwikkelen, is bewustwording van de verschillende aspecten van het aanleren van onderzoeksvaardigheden noodzakelijk. In dit project wordt aandacht besteed aan drie aspecten van onderzoek aanleren:  -onderzoekstechnieken (welke vaardigheden hebben leerlingen nodig om vragen te formuleren, bronnen te beoordelen en onderzoek te presenteren?)  -een kritische houding aan de hand van ‘responsible research’ (welke onderzoeksvragen moeten gesteld worden en welke ethische vraagstukken horen hierbij), een specifiek onderdeel van gamma-onderzoek en zeer waardevol naast de technieken die ook bij bèta onderzoek worden toegepast.  -motivatie van de leerling: hoe draagt zelfstandig onderzoek doen hieraan bij? De samenwerkende docenten van de alfa- en gammavakken worden een schooljaar drie uur per week samen ingeroosterd om hun visie op onderzoeksontwikkeling te formuleren, aan de hand van bovenstaande drie punten. Wat leren we ze wanneer aan? Hoe doen we dat? Hoe toetsen we dat? Als deze visie helder is en tot leerdoelen per leerjaar heeft geleid, worden (vakoverstijgende) opdrachten met formatieve toetsing gemaakt.