Dit is het digitale archief van delen.meteddie.nl
Hier vind je content die zonder dit initiatief in de prullenbak was beland.
Standaard weergave van een item.

creatieve ontwikkeling voor kinderen èn leraren

Laatst bijgewerkt op:

;Door dit project wil ik leerkrachten zicht geven op de creatieve ontwikkeling van kinderen.  Ik wil bereiken dat kinderen zich optimaal creatief kunnen uiten en ontwikkelen. Ik inspireer, motiveer en ondersteun collega’s om (met behulp van Lesson Study) goede lessen voor creatieve vakken te maken.;Doelen kinderen:  * Kinderen worden verschillende technieken van beeldende vorming aangeboden.  * Bij de lessen beeldende vorming staan het proces, de techniek en creativiteit centraal ipv het eindproduct.  * Kinderen kunnen zich optimaal creatief uiten. Doelen leerkrachten:  * Leerkrachten kennis geven over de ontwikkelingsfasen bij beeldende vorming en creativiteit via een inspirerende kennisdeskundige van creativiteitsontwikkeling bij kinderen en via literatuur.  * Leerkrachten ontwerpen lessen beeldende vorming die passen bij de doelen van de kinderen zoals hierboven beschreven.  * Leerkrachten leren van elkaar dmv “Lesson Study”.  Dit is een werkvorm waarbij 4 leerkrachten samen een les ontwerpen. Daarbij geeft een leerkracht de les en 3 observeren. Daarna wordt de les aangepast en gegeven door een van de anderen. Als iedereen geweest is is de perfecte les ontworpen en uitgevoerd en hebben de collega’s bij elkaar waardevolle observaties verricht om in de eigen lespraktijk toe te passen.  * Deze gemaakte lessen worden centraal verzameld en zijn beschikbaar als portfolio voor iedereen. Die lessen gaan structureel worden ingezet in de komende jaren.  * Onze ervaringen van Lesson Study icm creatieve vakken gaan we delen (dmv een workshop) met leerkrachten binnen ons bestuur op een Drieslag-studiemiddag en hopelijk ook op Lof inspiratiedagen/lerarencongres.